1 Temmuz 2017 az tehlikeli iş güvenliği yasası  1 Temmuz 2020 ye ertelendi.

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelendi.

20 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve işçi güvenliği kanuna göre, 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini işveren veya işveren vekili verebilmekteydi. İlgili yasa 1 Temmuz 2017 tarihinde değiştirildi. 50 ve altı işçi çalıştıran işyerlerini kapsayacağı görüşülmüştü. Son dakika alınan karar ile bu yasa geri çekilerek 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelendi. Hükümetin 2012 yılında yürürlüğe koyduğu iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre 10’dan az işçi çalıştıranları kapsadı. Örnek olarak avukat, muhasebeci, emlakçı, manav, market, gibi az tehlikeli iş kolunda yer alanlardır. İşverenler kendileri ya da işveren vekilleri alacakları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile işçilerine kendileri sağlamak ile hükümlüydü. İleri tarihe atılan yasa ile bu hükümler 50’den az işçi çalıştıran işyerlerini de kapsamaktadır. 1 Temmuz 2017 az tehlikeli iş güvenliği yasası kapsamı ve gelişmelerine bakacağız.

1 Temmuz 2017 az tehlikeli iş güvenliği yasası

1 Temmuz 2017 yasası gelişmeler

1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenen yasa C sınıfı İSG uzmanı kişileri mağdur ederek 1 Temmuz 2020 tarihine kadar beklemeleri sağlanmış olacaktır. 3. Kez ertelenen yasa 2020 tarihinde yürürlüğe girse dahi, işveren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu taşımayacak. İşveren gerekli eğitimleri alarak işçinin sağlık ve güvenliğini sağlayacak ayrıca işyeri hekimi istihdam etmeyerek aile hekimi ile gerekli sağlık hizmetlerini alabileceklerdir. Şuan Türkiye’de 10 ve daha az işçi çalıştıran esnaf ve serbest meslek sahiplerini kapsar. 50’den az işçi çalıştıran küçük işletmelerin işverenleri, yanlarında çalıştırdıkları işçiler için sağlık ve güvenlik açısından ciddi önem taşıyan iş güvenliği konusunda 2020 yılına kadar hiçbir eğitime ihtiyaç duymayacaklardır.

Günümüzde Türkiye’de yaklaşık 10 ve daha az işçi çalıştıran yaklaşık 1 milyon işyeri ve büro sahibipleri. 50 ve daha az işçi çalıştıran da yaklaşık 100 bin küçük işletme bulunmaktadır. 1.1 milyon işçi çalıştıran bu küçük işletmelerde yaklaşık olarak 5 milyon işçi çalışmaktadır. Bu yasa ile bu işçilerin sağlık ve güvenliği risk altına girecek ve işverenler bu durumda daha avantajlı olacaktır. İlgili yasa da şu şekilde değişmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumlarını kapsar. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri içindir. 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı ve 7’nci maddelerinin 1.7.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.