6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ve ülkemiz de uygulamaları

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası kamu ve özel sektöre ait tüm işletmeleri kapsamaktadır. İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, risk değerlendirmesi, isg eğitimi v.b. hizmetleri iş verenler almak zorundadır. İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri hekimi kendi bünyesinde bulundurabileceği gibi bakanlıkça yetkilendirilmiş bir ortak sağlık güvenlik biriminden (OSGB) temin edebilir. Çalışan sayısı referans alınarak hesaplanan hekim, uzman dk hizmeti; çalışan sayısı çok olmayan firmalar için  ortak sağlık güvenlik birimlerinden(OSGB) hizmet alabilecektir.

Yasa ile beraber yeni kurulan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) iş güvenliği gibi özveri gerektiren bir konuda ne kadar hassas olacaklar!! Bakanlıkça sadece fiziki koşullara ve başvuru harcı ödenen bir kurumun hizmet kalitesi olabilir mi?  Talebin çok olması sebebi ile bir anda çoğalan OSGB firmaları kar amacı güden yapılara dönüşmesi hizmet kalitesini ne kadar etkiler? İş verenler yeni yasamız hakkında ne kadar bilinçli? Firmaları, iş verenleri bu konuda yapmaları gerekli noktaları tek tek irdeleyelim.

  1. İstanbul kuruluşlu ACAR OSGB olarak tavsiyemiz işverenlerin yasayı iyi okumaları ve iş güvenliği konusunda tecrübeli ve kaliteli hizmet veren bir OSGB ile anlaşmalıdır. İş güvenliği gibi hassas bir konuda sadece fiyata bakmak kurumunuza geri dönüşü olmayan bir zarar oluşturabilir.
  2. İş verenler tespit öneri ve kurul defterini hemen temin etmeli ve onaylatmalıdır. İş Güvenliği Uzmanının ve Hekimin düzenli aralıklar ile doldurduğunu takip edebilmeli, defterleri güvenli bir yerde muhafaza etmeli.
  3. İş veren, OSGB hizmetleri dışında; ortam ölçümü, mesleki eğitimler, yüksekte çalışma , sağlık tetkik v.b. gibi kurumu için gerekli ISG ile ilgili aksiyon planlarını hemen oluşturmalı.
  4. İş verenler; İş güvenliği konusunu milli mesela olarak  görmesi ve çalıştığı tedarikçi ve taşeron firmalara da bu konuda uyarması gerekmektedir. İş güvenliği kültürü oluşması  için millet olarak herkesin sorumluluk alması gerekmektedir.
  5. İş verenler çalışanlarına mesai saatleri içinde iş güvenliği ve sağlığı eğitim verdirmeli, iş güvenliği konusunda başarılı olan kişileri ödüllendirmelidir.

İstanbul merkezli ACAR OSGB ailesi olarak iş güvenliği konusunda bilinçli yarınlar diler, kazasız sağlıklı günler dilerim.

ACAR OSGB Sorumlu Müdür

Selçuk GÜMÜŞ