acil durumlarda iş sağlığı ve güvenliği

acil durumlarda iş sağlığı ve güvenliği iş yerlerinde meydana gelebilecek olan kazaları, ani patlamaları, su basmasını, yangını ifade etmektedir. Bu gibi durumlarda iş sağlığı ve güvenliği ön plana çıkmaktadır. Acil durumlarda mutlak surette acil durum eylem planı kullanılmalıdır. İş güvenliği ve iş sağlığı uzmanlarının dikkat ettiği en önemli konulardan birisi de budur.

Acil durum eylem planı genel olarak, yangın, patlama, sabotaj, terör saldırıları, kimyasal atık ve doğal afetler gibi durumlarda işyerinde yer alan çalışanların ne yapması ve hangi tedbirleri alması gerektiğini anlatan yazılı planlardır. İş sağlığı ve güvenliği için bu planlar oldukça önemlidir ve hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından bilinmelidir. İş yerlerinde yaşanabilecek her türlü riske karşı çalışan tüm bireylerin hazırlıklı olmasını sağlayan acil durum eylem planları, tüm işverenlerin sağlaması gereken yükümlülüklerden birisidir. Plan, iş bölümü ve tatbikatları içeren acil durum eylem planları, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan en mühim önlemlerden birisidir. Bu nedenle planlar hazırlandıktan sonra mutlak surette tatbikat yapılmalıdır.

İş Güvenliği Acil Durumlar Mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren en önemli konulardan birisi olan acil durumlara müdahale ile ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bulunmaktadır. Bu kanunun bazı maddeleri ise şu şekildedir:

Madde 11’de yer alan bazı açıklamalara göre iş veren:

 • Kullanılan maddelere, çalışma şartlarına, çevre şartlarına ve kullanılacak ekipmana dikkat etmelidir. Bunlar sebebiyle yaşanabilecek tüm acil durumların önceden değerlendirilmesi ve nasıl engellenebileceği ya da en az zararla nasıl atlatılabileceği planlanmalıdır. İş veren bu konuyla alakalı olarak mutlaka önlem almalıdır.
 • acil durumlarda iş sağlığı ve güvenliği korumak için gerekli tüm ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalı, acil durum planları da buna göre hazırlanmalıdır.
 • Acil durum planları ortaya konduktan sonra tüm çalışanlara anlatılmalı ve mümkünse tatbikat yapılmalıdır. Bu sayede olası bir felaket durumunda çalışanlar kendilerini zarar vermeden kurtarabilirler.
 • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangını söndürme ile alakalı konularda iş yeri dışındaki kurum ve kuruluşlarla da irtibat halinde olmak gerekmektedir.

OSGB

 1. ilkyardım yönetmeliği
 2. işyerlerinde yangın tatbikatı yılda kaç kez yapılır
 3. toplanma alanı nasıl belirlenir
 4. destek elemanı atama yazısı
 5. destek elemanı görevlendirme yazısı
 6. binaların yangından korunması yönetmeliği
 7. ilkyardımcı sayısı
 8. destek elemanı eğitimi
 9. yangın eylem planı örneği
 10. yangın söndürme ekibi tablosu
 11. tatbikat planı örneği
 12. binaların yangından korunması yönetmeliği
 13. yangın tatbikat planı
 14. yangın tatbikatı senaryosu
 15. acil durum eylem planı kitabı
 16. okul eylem planı örneği
 17. yangın söndürme ekibi tablosu
 18. acil durum eylem planı
 19. binalarda acil eylem planı örneği
 20. alınacak önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
 21. afete hazır okul planı