Ağır metallerde zehirlenme durumu riskleri ve ilgili yönetmelik

Ağır metallerde zehirlenme durumu metalik özellikler taşıyan, canlılar ve çevre üzerinde olumsuz etkiler gösterebilen metallere denilmektedir. Bu grupta yer alan geçiş grubu olan, bir takım yarı metaller, lântanitler ve aktinitler de yer almaktadır. Bunlardan bazıları kimyasal özelliğinden, bazıları atom ağırlığından, bazıları da toksisite üzerine olumsuz etkilerinden dolayı ağır metal olarak adlandırılmaktadır. Bunların içerisinde en önemli ağır metaller, kadmiyum, kurşun, civa, arsenik, alüminyum ve kromdur.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca, iş ve işçi sağlığı kapsamında 2013 yılında yürürlüğe sokulan kimyasal maddeler ile çalışmak ve ilgili yönetmelik gereği işverenin, iş yerinde ortaya çıkan kimyasal maddelerin işin oluş esnasında çalışan personelin sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak şekilde kontrol altında tutulması ve gerekli önlemleri alınması konusunda sorumlu tutulmuştur. Yine işverenler ağır metal ile çalışma durumunda, işçinin sağlığını düşünerek düzenli olarak işçinin işyeri hekimi kontrolünde gerekli sağlık taramalarını yaptırmaları gereklidir.

ağır metallerde zehirlenme durumu

Ağır metallerde zehirlenme durumu yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun bir şekilde risk değerlendirmesinin de yapılması zorunlu tutulmuştur.  Ağır metallere maruz olan bir kişide oluşabilecek olası yan etkiler arasında; nörolojik ve psikiyatrik etkiler, merkezi sinir sisteminde oluşabilecek hasarlar, hafıza kayıpları, öğrenme de güçlük çekmek ve kansorejen etkilerdir.

Ağır ve Tehlikeli İşler Mevzuatına göre, ağır metal zehirlenme riski olan sektörlerde çalışan işçilerin sağlık kontrollerinin sağlanabilmesi için yapılan bir takım tetkikler mevcuttur. İşyeri hekiminin bu gibi durumlarda, düzenli muayene ve gerekli tetkikleri yaptırması gereklidir. Olası riskleri değerlendirmesi ağır metal zehirlenmelerinin önüne geçmek adına çok önemli bir durumdur. Yine iş yerinde yapılacak risk değerlendirmesi ve ortam ölçümleri de işyerinde oluşabilecek ağır metal zehirlenmelerinin oluşmadan önlenmesini sağlayacak yollardandır. Bunun için işyerinizin ağır metal risk değerlendirmesini, ortam ölçümlerini ve çalışan personelin sağlık taramasını düzenli olarak yaptırmak çok önemlidir. Acar OSGB olarak, ilgi yönetmelik doğrultusunda işyeriniz ile alakalı gerekli olan hizmetleri yapıyoruz.Hizmetlerimizi;  risk değerlendirmeleri, ortam ölçümleri ve çalışan personelin sağlık taramaları iş güvenliği uzmanlarımız tarafından sağlanmaktadır. Ağır metal zehirlenmelerinin önüne geçmek ve işçi sağlığını tehdit edecek tüm meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemeleri titizlikle yapmaktayız.