apartmanlarda iş güvenliği uzmanı zorunluluğu var mı

İş güvenliği ve sağlığı günümüzde en önemli konulardan birisi olarak kabul edilmektedir. Sınıflara ayrılan her iş yerine mutlaka iş güvenliği uzmanı atamak şarttır. Bu kanunlar kapsamında en az bir apartman görevlisi (kapıcı) çalışan tüm apartmanlarda bir iş güvenliği uzmanı işe iş yeri hekimi bulundurmak ya da hizmeti satın almak zorunludur. apartmanlarda iş güvenliği günümüzde çok tartışılan bir konudur. Fakat burada da bir çalışan olduğuna göre iş güvenliğinin de uzmanlar tarafından sağlanması / kontrol edilmesi elzemdir.

iş güvenliği hizmeti nasıl alınır?

Apartmanlarda ya da sitelerde yönetim, iş güvenliği uzmanlarını ve iş yeri hekimlerini kendi bünyelerine ait olarak çalıştırabilmekte ya da Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)’lerden hizmet satın alabilmektedir. Bu şekilde kanunların gereği de yerine getirilmiş olur.

iş güvenliği hizmeti:

Siteler ve apartmanlarda iş yeri güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak illaki bu kişileri istihdam etmek anlamına gelmemektedir. Apartman yönetimi kişileri istihdam etmek zorunda değildir. Apartman yöneticileri aralarında anlaşarak, iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunu dışarıdan hizmet alarak da halledebilmektedir. Bunu yerine getirmek için OSGB’lerden hizmet satın almak da mümkün olmaktadır.

Peki apartman ve sitelerde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalıştırmamanın cezası var mı? Varsa yaptırımlar nasıl olacak?

iş güvenliği cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerine göre, 10 kişiden az çalışan bulunan ve az tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmamanın cezası her ay ayrı ayrı olmak üzere 6 bin 511 Türk Lirası para cezasıdır. Eğer bir kapıcının çalışmakta olduğu apartmanda 1 ay iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmezse burada da her ay ayrı ayrı olmak üzere 13 bin 22 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu süre şayet 1 yılı bulursa, apartmana 156 bin 264 TL para cezası uygulanmaktadır.