Apartmanlarda Risk Analizi ve Acil Durum Planı

apartmanlarda risk analizi ve acil durum planı 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında tüm işyerlerinde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için ve de mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile işverenlerin ve çalışan personelin görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini önemli kurallara bağlamıştır.

Apartman ve site yönetimleri yanlarında bir kişi çalıştırsalar dahi bu kanun kapsamında tutularak sağlık ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirmek, risk analizi yaptırmak ve acil durumlar için acil durum eylem planı oluşturmak ile sorumlu tutulmuşlardır.

Apartman ve site yönetimleri acil durum eylem planı hazırlama, risk analizi yapma ve sağlık ve güvenlik yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını isterlerse OSGB’lerden alabilmektedirler. Ayrıca, apartman ve siteler az tehlikeli işyeri sınıfında oldukları için C sınıfı iş güvenliği uzmanı ile çalışabilmektedirler. Ya da, az tehlikeli sınıfta bulunan ve 10’dan az işçi çalıştıran apartman veya site yöneticileri, işveren vekili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açmış olduğu eğitimleri alarak gerekli belgelere sahip olup iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri sağlayabilmektedirler. Burada işe giriş ve periyodik muayeneler hariç tutulmaktadır. Yine apartman veya site yöneticisi risk değerlemesi yapar veya OSGB’lerden risk değerlemesi konusunda yardım alabilir.

Apartmanlarda Risk Analizi Nasıl Yapılmalı

apartmanlarda risk analiziŞayet apartman veya site yöneticisi dışarıdan OSGB’lerden risk analizi ve acil durum eylem planı konusunda hizmet alıyor ise, hizmet aldığı kişilere karşıda sorumlulukları bulunmaktadır.

  • Gerekli araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli ihtiyaçları karşılar.
  • İSG mevzuatına uygun yazılı olarak bildirilen mevzuatı uygulamak zorundadır.
  • İşbirliği ve koordinasyonu ağlamalıdır.

Bu durumda, ayda çalışan başına iş yeri hekimleri 4 dakika, iş güvenliği uzmanları ise 6 dakika görev yapmalıdır. Çalışanların, işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazaları meslek hastalıkları veya işten uzaklaştırmalarda geri dönüşlerde sağlık muayeneleri yaptırılmalıdır. Herhangi bir iş kazası durumunda;

  • Yönetici o bölgenin kolluk kuvvetlerine iş kazasını
  • Sgk’ya 3 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirmelidir.
  • Kendisine bildirilen meslek hastalığı öğrendiği andan itibaren, yazılı olarak 3 ş gününde Sgk’ya bildirmelidir.

İş kazası sonrası hukuki süreçte, sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmelidir. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlama, ölen sigortalı için cenaze ödeneği, evlenmemiş kız çocuklarına evlenme ödeneği ödemek ile yükümlü tutulmuştur.