Pegasus yangın eğitimi, arama kurtarma eğitimi konusunda  ACAR OSGB yi tercih etti.

Yaklaşık 20 yıllıdır havayolu şirketi olarak hizmet veren Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yangın eğitimleri, arama kurtarma eğitimi, acil durum ekip lideri eğitimi gibi Acil Durumlar ile ilgili tüm konularda İstanbul ortak sağlık güvenlik birimi listesinde yer alan ACAR OSGB den hizmet almaktadır. Ülkemizde sadece kurumlarda, şirketlerde değil tüm bireylerin sorumlu olduğu bir konu olduğu belirten Avrupa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sorumlusu Selçuk Gümüş;

Ülkemizde acil durum ile ilgili algıların, bilincin çok zayıf olduğunu, kader inancının yanında tedbir inancının da olması gerektiğini belirtti. Ülke ve millet olarak acil durumda panik yapılmasından kaynaklı ölümlerin olduğu, millet olarak herkesin az çok ilk yardım, yangın tüpü kullanımını, acil durum da neler yapılması gerektiğini bilmelidir. Bunun yanında bu konularda kaynaklı tedbir bilincinin az olması sebebi ile trafiğe çıkan bir arkadaşımızın çok kaza yaptığını, Türkiye’miz de her gün 20-25 kişinin öldüğünü üzülerek belirtmek isteriz. Bu konularda eğitim alan arkadaşların normal hayatta da daha hassas olacaklarına inancımız tamdır. Sonuç olarak bu tür acil durum, yangın eğitimi ve arama kurtarma eğitimleri sadece 6331 iş sağılığı ve güvenliği yasası tarafından zorunlu olduğu için değil, millet olarak, firma olarak ülkemize çok fayda sağlayacağı düşünce altyapısı ile olursa hem kuruma, hem kişiye hem de ülkemize katma değer sağlayan bir yapıya dönüşecektir.

Acil Durum Eğitimlerinin zorunluluğu

Acil Durum Eğitimlerinin zorunluluğu ile ilgili ayrıca 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının yanında İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmeliğin, Çalışanların Bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;

“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az (bir) 1 kez yapılacağını öngörmektedir.
Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ AMACI

 • ADYP (Acil Durum Yönetim Planı) mevcut olmayan tesisler için ülkemiz  şartlarına ve

yönetmeliklerine göre özelleştirilmiş firmaya uygun  ADYP hazırlanması,

 • ADYP mevcut olan tesisler için, ülkemiz yönetmeliklerine ve tesisin özel şartlarına göre kontrolü ve uygunluğunun sağlanması, takibinin yapılması
 • ADYP’nin tüm tesis personeline ve Acil Durum Yönetim Planında görevli ekiplere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

ACİL  DURUM PLANI HAZIRLAMA

AMAÇ: İşletmeler için acil durum yaratacak, oluşturabilecek olayların belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için  Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapmak ve yıllık bu tatbikatların takibi.

EĞİTİME KATILACAKLAR: İşletme tarafından görevlendirilen acil durum yöneticisi ve grup üyeleri.

UYGULAMA EĞİTİMİ: Çalışmalar için firma profili belirleme temel hazırlıklar ve acil durum planının hazırlanması, planının acil durum yöneticisi ve grup üyeleriyle değerlendirilmesi planın eğitimi ve tatbikat uygulaması.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çerçevesinde iş verenler firmalarında sağlıklı ve güvenliği çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür. İş veren kendi bünyesinde iş güvenliği ve iş yeri hekimi bulundurmuyor ise kendisine yakın bir ortak sağlık güvenlik birimden destek alır. Ortak Sağlık Güvenlik birimleri işverenlerin bu konuda sorunlarını çözecek bakanlık yetkili tek kuruluştur.

 • arama kurtarma eğitimini kimler verebilir
 • arama kurtarma eğitimi veren kurumlar
 • arama kurtarma eğitimi slayt
 • arama kurtarma eğitimi fiyatları
 • arama kurtarma eğitici eğitimi
 • arama kurtarma eğitimi pdf
 • afad arama kurtarma eğitimi
 • arama kurtarma tahliye eğitimi
 • yangın eğitimi zorunluluğu
 • yangın eğitimi konuları
 • yangın eğitimi sertifikası
 • yangın eğitimi istanbul
 • yangın eğitimi slayt
 • temel yangın eğitimi
 • yangın eğitimi sunum
 • yangın eğitimi pdf
 • tahliye ve kurtarma eğitim sunumu
 • arama kurtarma tahliye ekibi eğitimi
 • acil durum ekipleri eğitim formu
 • arama kurtarma ve tahliye eğitimi
 • arama kurtarma eğitimi pdf
 • destek elemanı eğitimi
 • koruma ekibi eğitimi
 • acil durum önlemleri sunum
 • yangın eylem planı örneği
 • okul eylem planı örneği 2015
 • yangın söndürme ekibi tablosu
 • acil durum eylem planı kitabı
 • yangın müdahale planı
 • eylem planı formatı
 • enerji kaynakları müdahale ekibi
 • sabotaj anında yapılması gerekenler