Avcılar İş Güvenliği

İş güvenliği yasasının hayatımıza girmesi 6331 sayılı kanun ile olmuştu. Kanun ile belirli koşulları sağlayan işletmeler birtakım kuralları da sağlaması gerekmekteydi. Örneğin işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu gibi. Bu alandaki hassasiyetlerin giderilmesi için avcılar iş güvenliği  ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) kurularak ihtiyaçların daha organize ve kurallara uygun olarak oluşturulması sağlandı. Acar OSGB’de bu kapsamda 2013 yılından bu yana önceliğimiz insan sloganı ile faaliyet göstermektedir. Sadece işyeri hekimi temini olarak değerlendirmemek gerekir tabi. Birçok güvenlik eğitimi ile planlama ve tespit çalışmalarında da maksimum hizmet sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı bir firma olarak karşımıza çıkıyor.

Avcılar OSGB

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Avcılar OSGB hizmetleri veren Acar OSGB, sunduğu eğitimler ile hem yasal gereksinimleri sağlıyor hem de işletmelerde işlevselliği artırıyor. Bunlardan birisi olarak karşımıza Avcılar İlk Yardım Eğitimi çıkıyor. Doğru ilk yardım ile kazalarda kurtulma ihtimalinin ne denli arttığını bilmeyenimiz yoktur sanırım. Yüksek mevkilerde çalışanlar için iş güvenliği farklı bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle de Avcılar yüksekte çalışma eğitimi de bu kapsamda özel bir yere sahiptir. Özellikle inşaat çalışanları için bu vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bunların yanında Avcılar Yangın Eğitimi veren ve Avcılar patlamadan korunma dokümanı ile olası riskler de minimize edilmektedir.

Tüm bu koşulların sağlanmasının yanında kontrollerin de belirli aralıklarla yapılması iş sağlığı ve güvenliği koşullarının olmazsa olmaz koşulları arasındadır. Bu nedenle de Avcılar periyodik kontrol ihtiyaçlarında da Acar Çevre Sağlık Güvenlik A.Ş işletmelerin yanında yer alıyor. Avcılar Ohsas 18001 standartları kapsamında da bu periyodik kontroller zorunludur.

Avcılar İş Güvenliği Uzmanı – İşyeri Hekimi

Görüldüğü üzere iş güvenliği sadece çalışma esnasında birtakım önlemleri almakla tamamlanmıyor. Çok kapsamlı işlemler içerisinde boğulmamak için danışmanlık desteği almak gerekir. Avcılar çevre danışmanlığı ve Avcılar tehlikeli madde güvenliği danışmanlığı alarak olası zararlar giderilebileceği gibi hem can hem de mal güvenliği daha iyi güvence altına alınmış olacaktır.

Tüm bu gereksinimleri en sağlıklı bir şekilde karşılayabilmek için destek alınacak olan işletmenin ISO 9001 belgesi olması gerekir ki bu aşamada Acar OSGB en doğru tercih olacaktır.