Az Tehlikeli Sınıflar için Yönetmelik Değişikliği

Az Tehlikeli Sınıfılar için Yönetmelik Değişikliği nde ne gibi değişiklikler oldu? 50 den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri hizmet alım sürelerini birleştirebilir. Peki ya, bunu nasıl gerçekleştirecek? Kaç çalışanı olan işyerleri birleştirme yapamayacaklar? Bu değişiklik kaç çalışana kadar iş sağlayan işyerleri için faydalı olur?

Az Tehlikeli Sınıfılar için Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Yasal Bilgi;

Az Tehlikeli Sınıfılar için Yönetmelik Değişikliği, 29/12/2012 tarihli 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 30/06/2016 tarihinde yayınlanan 29758 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Olmasına dair Yönetmelik 2. Maddesi’nde “50 den az çalışanı var olan ve az tehlikeli sınıfında yer alan işletmelerde; işveren ve hizmet sunan iki taraf arasında mutabık kalındığında aynı sözleşme ile yılı içinde aylık hizmet süreleri birleştirilebilir olup veya hizmet sunum aralığı belirlenebilir.” ibaresi eklenerek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmet sürelerinin iki tarafında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içinde tamamen birleştirilebileceği veya belirli periyotlara bölünebileceği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Belirtilen düzenleme hangi işletmeleri kapsamaktadır?

Belirtilen düzenleme, Az Tehlikeli İşyerleri ve 50’nin altında çalışanı olan işyerlerini kapsamaktadır.

Az tehlikeli sınıflar için güncel hizmet sürelerinde değişiklik olacak mı?

İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Süresi, uzmanın görev, yetki, sorumluluk ve eğitim hakkında yönetmelik ile belirlenmiştir. Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, her çalışan başına 10’ar dk. olarak belirtilmiştir.

Tüm yazılı olan süreler çalışan başına aylık olarak belirlenmiştir. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmamaktadır.

Uygulama nasıl olacak?

Bahsedilen uygulamanın yürütülmesi, yukarıda da belirtildiği gibi “… işveren ve hizmet sunan iki tarafın mutabık kalınarak …” ibaresi ile kesin olarak nasıl mutabık kalınması gerektiğini belirtilmediği, ilk etap olarak iki tarafın arasında yapılan hizmet sözleşmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. İleriki süreçlerde İSG-Katip Sistemi üzerinde İSG Profesyoneli atamaları kısmında düzenlemeler yapılarak hizmet aralıklarının periyotlar halinde belirlenmesiyle mümkün kılınabilir.

Kaç çalışandan sonrasında birleştirme uygun olmaz?

İş Güvenliği Uzmanı için;

27 çalışan üzeri bulunan işletmelerde iş güvenliği uzmanı çalışma süresi aylık 270 dk. yani 4,5 saat olarak çalışması gerekir, bu sayının üzerinde çalışanı olan işletmelerde iş güvenliği uzmanı hizmetinin aylık olarak verilmesi gerekmektedir. 20-27 arası çalışanı olan işyerlerinde ise 2 aylık periyotlar oluşturularak gerçekleştirilebilir. 15-20 çalışanı bulunan işyerlerinde iş güvenliği hizmeti 3 ayda bir, 10-15 çalışanı olan işyerlerinde 4 ayda bir hizmet için ziyaret edilebilir. 10 ve daha az çalışanı olan işyerlerine ise iş güvenliği uzmanı hizmeti 6 ayda bir ziyaret edilerek yapılabilir.

İşyeri Hekimi ise;

35 ile 49 çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi hizmeti 2 ayda bir gerçekleştirilebilir, 25-34 arası ise 3 ayda bir, 18-24 arası 4 ayda bir, 1-17 arası çalışanı bulunan işyerleri için 6 ayda bir ziyaret edilebilir.

Yapılan değişiklik kimler için faydalı olacaktır?

Bu değişiklik 10 ve daha az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için faydalı olacak bir değişikliktir. Süreler birleştirilecek, eğitimler periyodik ve işe giriş muayeneleri, risk değerlendirmesi ve diğer çalışmaların daha etkili olarak gerçekleştirilecektir. Bu işletmeler için oluşturulacak aylık olan iş güvenliği uzmanı maliyeti ise kısmen azalma olacaktır.

 

Az Tehlikeli İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almak için sayfamızın iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Acar OSGB, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.

Bizleri Sosyal Medyada Takip Edin; Facebook , Instagram , Twitter , Pinterest , Linkedin