Bahçelievler OSGB

Günümüz çalışma hayatında tüm işletmelerin yasalara bağlı kalarak, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmaları zorunlu tutulmuştur. Ayrıca işyerlerinin risk değerlendirilmesinin yapılması, acil durum eylem planı oluşturmak ve bu plan dâhilin de alınacak önlemler, eğitimler ve gerekli dokümanların hazırlanması, buna bağlı gerekli tatbikatları yapmak da iş güvenliği hizmetleri Bahçelievler OSGB firmaları kapsamında yer alan uygulamalardır.

Bahçelievler İş Güvenliği

İş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında iş yeri hekimi-doktoru bulundurmak, mobil sağlık hizmeti sunmak ve periyodik sağlık taramasının işçilere yapılması da bu hizmetler dâhilin de yer almaktadır. İş güvenliği uzmanlığı son derece hassas ve kapsamlı bir konudur. Önemli olan iş güvenliği alanında uzman ve kapsamlı kurum ve kişiler ile çalışmaktır. Ayrıca gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yanı sıra sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması bu planın eyleme geçirilmesi ve gerekli iş izinlerinin alınması da OSGBler tarafından iş güvenliği kapsamında yapılmalıdır.

Bahçelievler OSGB olarak İstanbul OSGB firmaları içerisinde tüm bu hizmetleri vermekte ve gerekli denetimleri yapmaktayız. Ayrıca firma içerisinde de iç denetim yapmakta ve hizmetin etkinliği 3. bir kişi tarafından denetlenmektedir.  İş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için, işyerinin risk analizinin yapılması, çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler belirlenerek, sağlığa zararlı olabilecek şartların ortadan kaldırılmasını sağlamak iş güvenliği uzmanının da başlıca görevleri arasındadır. Bahçelievler OSGB çalışanları ve iş güvenli uzmanları da gerekli eğitimleri almış, konusunda bilgi ve donanıma sahip kişilerden oluşmaktadır.

Bahçelievler Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bahçelievler İş Güvenliği amacı İş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak başta işçi, işveren ve işyerinin korunmasın da önemli rol oynar. Yasalar çerçevesinde de belirtilmiş olan işçi ve işverenin sorumluluk ve yükümlülükleri gerekli eğitim programı ile işçi ve işverenlere anlatılmaktadır. Son yıllarda işyerlerinde yaşanan olumsuz olaylardan dolayı ölüm ve sakat kalmaların sıklaşması da yasal olarak böyle bir düzenlemeye gidilmesinin başlıca sebepleri arasında yer almıştır. İşverenin yükünü hafifleten bu yasa ile işyeri hekimi / işyeri doktoru bulundurma gerekliliği de getirmiştir. Bu çerçeve de İş güvenliği hizmetleri sunmak, işinin uzmanı olan Acar OSGB’ ye aittir.