Bakırköy OSGB

OSGB firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmektedir. Kurulması konusunda tüm işlemleri belirtilen yönetmelik  27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’dir. Bu yönetmeliğe uygun olarak kurulan Bakırköy OSGB firmaları iş sağlığı ve iş güvenliği alanında işyerleri üzerine düşen işlemleri tamamlamaktadır. İşyerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince çalıştırması zorunlu çalışanlar bulunmaktadır. Bunlar iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanıdır. İşyerleri kendi bünyelerinde yer alan kadrolara alım yaparak bu personelleri çalıştırabilmektedir. Ya da Bakırköy OSGB firmalarından bu konuda hizmet alarak bu sorumluluk yerine getirilmiş bulunulmaktadır. Böylelikle sosyal ve güvenlik ödemeleri ve personel hakları hizmet alınan Bakırköy Osgb‘nin sorumluluğunda olmaktadır.

Bakırköy İş Güvenliği

OSGB kapsamına bakıldığında işyerlerinde çalışan kişi sayısı en az 50 ve üzerinde ise bu işyerlerinin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurması 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince zorunludur. OSGB firmaları ile çalışarak kurulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin faydaları bulunmaktadır. Böylelikle işyerleri personel seçimi ile uğraşmamaktadır. İşinde tecrübeli ve yapılacak işlemlere hakim kişilerden alınan hizmet sayesinde işlemler eksiksiz olarak tamamlanmaktadır. Personellerin değişmesi gerektiğinde süre kaybı yaşanmadan yeni personelin tahsisi söz konusudur. Personel tahsis işlemi yaparken bir insan kaynakları firması gibi çalışmamaktadır. Bu kapsamda üstlendikleri ceza-i sorumlulukları bulunmaktadır.

Bakırköy Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bakırköy OSGB firmaları sundukları tüm hizmetler için fatura kesmektedir. İşyerlerinin bu kapsamda gerçekleştirdiği harcamalar gider olarak gösterilmektedir. Ayrıca iş sağlığı uzmanlarının ve iş güvenliği uzmanının koordineli çalışması önemlidir. OSGB firmaları ile hizmetler tek elden alındığından koordinasyon ve başarı son derece üst seviye de olmaktadır. Periyodik olarak yapılan denetimler sayesinde işlemlerde hatalar en az indirilmektedir. OSGB firmaları işverenlere yapılan işlemler hakkında raporlama hizmeti de sunmaktadır.

Acar OSGB iş güvenliği, iş sağlığı, eğitim ve danışmanlık alanlarından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet sunmaktadır. Önceliğimiz insan sloganıyla işlemlerini tamamlamaktadır. Sürekli olarak hizmet kalitesi denetlenmektedir. İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri sektörel çalışma yapmamaktadır. ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.