Beşiktaş OSGB

OSGB firmaları Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre kurulmaktadır. İlgili yönetmelikte  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları tümüne yer verilmektedir. Bu yönetmelik gereğince Beşiktaş OSGB firmaları kurulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir. Ancak gerekli yetki belgesine sahip firmalar işyerlerine ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilirler.

Beşiktaş İş Güvenliği

Beşiktaş OSGB firmalarının sundukları hizmetler 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda belirlenmiştir. Bu yasa kapsamında kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışan personel sayısına göre değişmekle birlikte bulunması zorunlu bazı personeller vardır. Bunlar işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelidir.

İşyerleri kanun gereğince üzerine düşen sorumlulukları gerekli olan fiziki ve teknik donanımları sağlayarak kendisi takip edebilmektedir. Bunun dışında iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet sunan Beşiktaş Yangın Eğitimi firmaları mevzuatlar gereğince yapılması gereken tüm işlemleri iş yerleri adına tamamlamaktadır.  İş yerlerinin ayakta kalabilmesi için mutlu ve sağlıklı bireyler gerekmektedir. Bu nedenle iş yerlerinin çalışanları için yapması gereken pek çok işlem vardır. Öncelikle çalışma alanlarının ortaya çıkabilecek iş kazalarına neden olmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir, alınan tüm tedbirlere rağmen ortaya çıkabilecek durumlara acil müdahale edebilecek iş yeri hekimi ve sağlık personeli çalışanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. OSGB firmaları iş yerlerine iş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı temini konusunda da yardımcı  olmaktadır.

Beşiktaş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Beşiktaş İş Güvenliği firmalarıyla çalışmanın avantajları bulunmaktadır. İşlemleri tamamlarken uzman ekipler çalışmaktadır. Yapılacak işlemler ve tespit edilmesi gereken durumlar eksiksiz olarak tamamlanmaktadır.  İşlemler tek elden yürütüldüğünden başarı üst seviye de gerçekleşmektedir. Acar OSGB ;”Önceliğimiz insan” sloganıyla 2013 yılında kurulmuş bir  işletmedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belgelendirilmiştir. ISO 9001 belge garantili  belgesine sahiptir. İş yerlerine sıfır iş kazası ve maksimum memnuniyet sunmaktadır.