Beylikdüzü OSGB

OSGB firmaları iş güvenliği ve iş sağlığı alanında hizmet sunmak üzere kurulmaktadır. Kurulma şartları yönetmelik  27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. Kurulan Beylikdüzü İş Güvenliği firmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Beylikdüzü OSGB firmaları iş yerleri adına iş sağlığı ve iş güvenliği işlemlerini tamamlamaktadır. İş sağlığı alanında iş yeri hekimi ve sağlık personeli temini, iş güvenliği alanında da iş güvenliği uzmanı temini OSGB firmaları tarafından yapılmaktadır. Bu personellerin çalıştırılması6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğincedir.

Beylikdüzü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Yasa gereğince çalıştırılan personeller OSGB firması tarafından görevlendirilmektedir. Böylelikle işveren kendi kadrosunda çalıştırmak zorunda kalmadan ve sosyal ve güvenlik ödemeleri ve personel hakları hizmet alınan Beylikdüzü Osgb‘nin sorumluluğunda olarak hizmet alabilmektedir. Sundukları hizmetler dolayısıyla işyerlerine fatura vermektedirler. Böylelikle yapılan harcamaların gider kalemlerinde yer alması sağlanmaktadır. OSGB firmaları ile çalışmanın iş yerlerine başka faydaları da  bulunmaktadır. iş yerleri gerekli belgelere sahip ve donanımlı personel bulmak için uğraşmamaktadır. Ayrıca personelin değişmesi ya da yeni personel alınması konusunda mağduriyet ve zaman kaybı oluşmamaktadır. Görevlendirdikleri personelleri denetlemeye devam etmektedirler. Çünkü OSGB firmaları insan kaynakları firmaları gibi çalışmaktadır. İş güvenliği ve iş sağlığı kapsamında sundukları hizmetler nedeniyle ceza-i sorumlulukları bulunmaktadır.

Beylikdüzü İş Güvenliği

OSGB firmalarında iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri birlikte sunulmaktadır. Birbiri ile ilişkili olan bu hizmet tek elden yürütüldüğünde işlemlerde başarı daha fazla olmaktadır. Yapılması gereken işlemler ve tamamlanması gereken eksikler tespit edilmekle kalınmamaktadır. Bu hususta işyerlerine öneriler sunulmaktadır.  Mevzuatlar gereğince yapılması gereken tüm işlemler firmalar adına eksiksiz bir şekilde tamamlanmaktadır. Yapılan işlemlerin kontrolünün ve takibinin kolay olması açısından  Beylikdüzü OSGB  firmaları raporlar halinde iş verenlere bilgiler sunmaktadır.

Acar OSGB iş güvenliği, iş sağlığı, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi, risk değerlendirme ve danışmanlık alanlarında hizmet sunmak üzere 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların tümüne hizmet sunmaktadır. Önceliğimiz insan sloganıyla hareket eden firma kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaktadır.  ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.