Bilgi Güvenliği Politikamız

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikamız

ACAR OSGB faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla :

  • ISO 27001:2013 sistemini kurduk , etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
  • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

 

Genel Müdür

Selçuk GÜMÜŞ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince;

ACAR Çevre Sağlık Güvenlik AŞ. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin işlenmesini disiplin altına almaktır. Şirketimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine, gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Bu kapsamda KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri sahiplerini, veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, hukuki sebeplerimiz ile kanun kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından genel müdürlük birimlerimiz, faks, telefon, e-posta ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, politikamızda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

WhatsApp Whatsapp Bilgi Hattı