bilgisayar başında çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği

Günümüz teknolojik gelişimlerinin iş hayatında hızlı bir şekilde yayılması iş hayatına büyük bir kolaylık ve fırsat ve beraberinde kazançlar getirmiştir. Ancak bir de işin görünmeyen tarafları bulunmaktadır. Bu kısım da genellikle karşımıza ekranlı araçlarda ve bilgisayar başında çalışan işçilerin iş sağlı ve güvenliği gelmektedir. Çoğu zaman farkına varılmadan sinsice ilerler. Özellikle bilgisayar başında çalışanların kas ve iskelet sisteminde rahatsızlıklar, solunum problemleri, göz hastalıkları gibi sorunlar ile karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde OSGB ve İSG’ lerin artması ile iş sağlığı ve güvenliği kavramın önemi ortaya çıkmış ve bu konularda devletin yürürlüğe koyduğu kanunlar ile işçi sağlığı ve güvenliği ön plana çıkmıştır. Özellikle de masa başında çalışanların  bilgisayar başında iş sağlığı ve güvenliği büyük önem kazanmıştır.

bilgisayar başında iş sağlığı ve güvenliği

6331 ayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işverenler bilgisayar başında çalışanlar için gözlerin korunması ve doğru oturuş pozisyonu açısından işçiye bilgilendirme yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hastalıklar bilgisayar başında iş sağlığı ve güvenliği konularında etkiler. Ayrıca işveren, bilgisayar başında çalışanların işe girişlerde risk değerlendirmesi yapmak ve iş başında bulunulduğu sürede işyeri hekimine periyodik göz muayenesini yaptırmak ile yükümlü tutulmuştur.

bilgisayar başında iş sağlığı ve güvenliği periyodik kontrolleri

Buna göre az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ki işçilerin 5 yılda, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ki işçiler 3 yılda, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ki işçilerin ise yılda bir defa sağlık muayenelerinin ve göz muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu periyodik kontrollerin yanı sıra bu sürelerden öncede çalışanların sağlık taramaları yapılabilmektedir. Kanun kapsamında işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde 1.233TL’lik para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Bilgisayar başında çalışanlar için işveren gerekli eğitimleri de vermek zorundadır. Ekran eğitimi, klavyenin duruşu, boyun postürünün doğru duruşu, çalışma masası ve çalışma yüzeyinin uygunluğu, çalışma sandalyesinin uygunluğu gibi durumlar gözden geçirilmeli çalışana uygun bir hale getirilmelidir. Arıca çalışma saatleri içerisinde gerekli dinlenme ve molalar ayarlanmalıdır. Yine oluşabilecek boyun ve iskelet sistemi rahatsızlıkları için gerekli egzersizlerin eğitimleri verilemeli bu egzersizlerin işçiler tarafından uygulanması sağlanmalıdır. Bilgisayar göz hizasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Monitörün göz hizasından 65cm uzakta bulundurulması da önemlidir.