Büyükçekmece OSGB

Büyükçekmece OSGB Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulması çalışan sayısı 50 ve üzeri olan iş yerleri için zorunludur. Bu zorunluluk yeni iş yerlerinin kurulmasını sağlamıştır. İş güvenliği ve iş sağlığı hizmeti sunmak üzere kurulan OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kurulmaktadır. Bu yönetmelik gereğince Büyükçekmece OSGB firmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmesi gerekmektedir. Büyükçekmemce OSGB firmaları 30.06.2012 yılında Resmi Gazete de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince işyerlerinin yapması gerekenler konusunda kamu ve özel sektöre ait tüm birimlerde hizmet için kurulmuştur.

Büyükçekmece İş Güvenliği

6331 sayılı kanun gereğince işverenin pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür bu kapsamda alması gereken tüm tedbirleri alması, mesleki riskler için önlem alınması, eğitim ve bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Ayrıca işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol altında tutması, denetlemesi ve uygunsuz durumların giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin üstlendikleri pek çok sorumluluk olmasından dolayı iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki işlemleri profesyonel hizmet sunan Büyükçekmece İş Güvenliği firmalarıyla çalışarak almaları mümkündür. Büyükçekmece OSGB firmaları işveren adına işverenin tüm sorumluluklarını yerine getirir ve yapılan işlemler ve hazırlanan evraklar konusunda işverenleri bilgilendirirler. Bilgilendirme raporlama yoluyla yapılmaktadır.

Büyükçekmece Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB firmaları işverenler adına risk değerlendirmesi hizmetlerini yerine getirir. Çalışanların alması gereken görev ve sorumlulukların belirlenmesine çalışanın sağlık ve güvenlik bakımından uygunluğunu belirlemekte işverene yardımcı olmaktadır.  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulması hizmetlerinin işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Ancak OSGB firmalarının da sundukları hizmetlerden dolayı ceza-i sorumlulukları söz konusudur.

6331 sayılı kanun gereğince işyerlerinde İş yeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanın bulunması gerekmektedir. Büyükçekmece OSGB firmaları işyerlerine bu personellerin tahsisi konusunda da yardımcı olmaktadır.

Acar OSGB 2013 yılında alması gereken yetki belgesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alarak kurulmuştur. İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi  profesyonel hizmet sunmaktadır.