çed raporuÇED raporu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Danışmanlığı nedir?

Çevre danışmanlığı hizmeti, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin Çevre Kanunu’na uygun olup olmadığını denetleyen ve Bakanlık tarafından belgelendirilen danışmanlık firmalarının verdiği hizmetlerden birisidir.

Çevre Danışmanlığı hizmeti veren kurumlar, alınan önlem ve tedbirleri denetler, iş yerinin aylık ve yıllık denetimini yapar, firma yerine izin ve lisans belgelerine başvurma işlemleri ile uğraşır. Çevre danışmanlığı firmaları, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED raporu), çevre izin ve lisansları, atık yönetim danışmanlığı ve atık yönetim planlaması, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve deşarj izni hizmetlerini vermektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DANIŞMANLIĞININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Çevre danışmanlığı firmalarının birçok önemli görevi bulunmaktadır. Bunları ise şu şekilde listelemek mümkündür:

-İşletmelerin çevre lisans ve izin işlemlerini yapmaktadır. Bu adımdan önce bir personeli görevlendirerek tetkik yaptırır. Bu tetkiklerin sonucunda işletmenin bir kusuru ve eksiği varsa onlar giderilmeye çalışılır. Yapılması gereken her şey yasal mevzuatlara göre belirlenir.

-İşletme için gerekli olan tüm lisans ve izin başvuru dosyaları hazırlanır.

-Çevre yönetimi faaliyetleri sürdürülür.

-Firmanın ÇED, analiz, ölçüm, tanıtım dosyaları, GSM ruhsatları, izin ve belgeler eksikse bunları tamamlar ve lisans ve iznin de önünü açmış olur.

ÇED NEDİR?

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ÇED yani Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu, artık işletmeler ve kuruluşlar için oldukça mühimdir. ÇED ile mevcut bir projenin çevre üzerindeki etkileri incelenir ve kanuni açıdan sorun olup olmadığı ele alınır. ÇED’de temel unsur, işletmenin faaliyetlerinin çevreye zarar verip vermediği konusudur.

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre, uygun işletmeler çevre izin ve lisansları alabilmektedir. Bu izinlerin arasında gürültü, atık su, emisyon deşarj ve atıkların çevreye zarar verip vermediği konusu bulunmaktadır.

ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Çevre danışmanlığı firmalarının verdiği bir önemli hizmet de atık yönetim danışmanlığı ve planlamasıdır. Bu hizmet kapsamında:

-Atık yönetim planları,

-Atık beyan formları,

-Tehlikeli atıkların yönetimi,

-Atık yönetimi prosedürleri,

Atık azaltma yöntemleri gibi konular yer almaktadır.

Profesyonel ve objektif ÇED hizmetleri için Acar OSGB ile iletişime geçebilirsiniz.