Çekmeköy OSGB

Çekmeköy OSGB olarak bilgilendiriyoruz: İşverenlerin iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında üstlenmesi gereken pek çok yükümlülükleri vardır. Çalışanların meslek hastalıklarına yakalanmalarını engellemek ve iş alanlarında ortaya çıkabilecek kazaları engellenmek ile ilgili tüm tedbirleri alması gerekmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği alanında çıkarılan yasa 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur.  Kanun ile pek çok konu hakkında işlem yapılması gerekmektedir. Bu işlemler özel sektör ya da kamu kurumu yapmadan uygulanmalıdır.   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince belli bir sayı ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinin işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli çalıştırması zorunluluk arz etmektedir. Çalıştırılması zorunlu bu personellerin sahip olması gereken belgeler bulunmaktadır. İşyerlerinde çalışan personeller arasında bu belgelere sahip çalışanlar var ise  onlar görevlendirilir. Bazı işyerlerinde işverenin kendisi bu belgeleri edinerek hizmet sunabilmektedir.

Çekmeköy İş Güvenliği

Çekmeköy OSGB firmaları işyerlerinde bu hizmetleri sunacak personeller olmadığında devreye giren profesyonel olarak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmet sunan firmalardır. OSGB firmaları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Aldıkları yetki belgesi bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Üstlendikleri hizmetlerden dolayı ceza-i sorumlulukları söz konusudur. Çekmeköy İş Güvenliği firmaları iş yerlerinde çalıştırılması zorunlu iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personelini işyerlerinde görevlendirirler. Bu personeller işyerlerinde çalışan personelleri alması gereken tedbirler konusunda bilgilendirir ayrıca meslek hastalıklarına yakalanmamaları konusunda eğitimler sunmak zorundadır.

Çekmeköy Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin koordineli olarak çalışması gerekmektedir. Alınacak tedbirler ve riskleri birlikte belirlediklerinde başarı daha fazla olmaktadır. Çekmeköy OSGB firmalarında çalışan kişiler işlerinde uzmandırlar. Bu uzmanların ortak çalışması ile “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı”  oluşması için tüm tedbirler alınır. Acar OSGB  firması da iş güvenliği ve iş sağlığı , yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi, risk değerlendirme alanında hizmet sunmak için kurulmuş profesyonel bir firmadır. 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nca verilen yetki belgesini almışlardır. ISO 9001 kalite belgesine sahiptir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili OHSAS 18001 standartlarına uygun hizmet sunmaktadırlar. Sunulan hizmetlerin tümü raporlanarak işverenlere sunulmaktadır.