Çimento İşkolunda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Acar İş Güvenliği

Acar İş Güvenliği

Çimento, genel anlamı ile sertleştirebilen, birleştirici ve diğer maddeleri bir arada tutabilen demektir. Çimento sözcüğü kelime ifadesi İngilizce de cement demektir. Bu kelimenin kökeni Roma imparatorluğuna kadar dayanır. Başlıca demir oksitler, kalsiyum, alüminyum, silisyum hammaddelerinin teknolojik olan yöntemler ile sinterleşme derecelerine kadar pişirilme işlemi ile elde edilecek olan mamul olan madde klinkerin bir ya da daha çok katkı maddeleri ile öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bağlayıcıların içerdiği sektördür. Çimento iş kolu iş sağlığı güvenliği ve çevre etkileri açısından çok tehlikeli iş kolu olarak işlem görür. Çimento iş kolundan tesislerde konkasörlerden kalker ocaklarına ve fabrikaların üretim tesislerine kadar oldukça geniş bir şekilde çevre yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, danışmanlık hizmeti, hekimlik hizmeti, uzmanlık hizmeti alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından belli başlı eğitimlerin düzenli şekilde alınması ve aksatılmaması oldukça önemlidir. Çimento İşkolunda İş Sağlığı Ve Güvenliği açısından birçok meslek hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkların başında;

Solunum Yolları Hastalıkları

Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar en sık rastlanan hastalıkların başında gelir. Havada yer alan tozlar ile birlikte kronik bronşit en sık rastlanan solunum yolu rahatsızlığıdır. Çimento türleri içeriğinden kaynaklı olarak ve sunuk kalınlığından dolayı silikoz rahatsızlığına yakalanmaya sebep olmaktadır. Taş ocaklarında çalışan kişiler silis tanecikleri ile sık bir şekilde karşı karşıya kalırlar. İçeriğinde silis bulunan taşların ufalanması, parçalanması ve kırıldığında bu tozlar ortaya çıkmaktadır. Bu işlemlerin tamamı yapılırken derin bir çukur kazılır. Bu aşamada yüksek miktarlarda sislis tozu çıkar. Bu tozun solunması oldukça tehlikelidir. Belli bir düzeyde ve sürede bu toz solunur ise akciğer kanseri ve tüberküloz gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Cilt Hastalıkları

Hexavalent kromunun 1940 senesinde bile çimento egzamasına sebep olduğu düşünülmektedir. Kromda bulunan tuzlar deride bulunan proteinler ile birleşerek alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra akciğer kanserine sebep olmaktadır. Cilt hastalıklarında artrit, bronşit, egzama, verem ve pnömokonya gibi sıkıntılara da yol açmaktadır.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.