Deprem Koşullarında İş Güvenliği

İstanbul’da bugün meydana gelen 5,8 şiddetinde ki depremde 42 kişinin yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralanmalar çoğunlukla panik esnasında kaçarken olmuştur.

Deprem anında doğru hareket  bulunduğumuz alanda güvenli bir alanda ( masa altı, toplanma bölgesi vb.) sarsıntının geçmesini beklemektir. Bugün yaşadığımız depremde işyeri ve evlerinizde hasar olup olmadığını kontrol edip, hasar tespiti olursa yetkili uzman ve  kurumdan yardım talep ediniz.

Ülkemiz maalesef jeolojik olarak ve topeğrafik yapısı nedeni ile büyük can ve mal kayıplarına, iş yerlerimizin faaliyetlerinin durmasına yol açan deprem felaketleri ile sık sık karşılan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde meydana gelen son 60 yıl içerisinde ki doğal afetlerin yol açtığı yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığında % 62’ sinin depremler nedeni ile meydana geldiği görülmektedir.

İş Sağılığı ve İş Güvenliği faaliyetlerimizin ana amacı iş güvenliği kültürünün oluşmasıdır. ACAR OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak çalışmamızın amacı kişileri önleyici faaliyetler konusunda bilinçlendirmektir. Örnek ile açıklarsak yangın olmadan yangını tetikleyici faaliyetleri ortadan kaldırmak, deprem olurken herhangi bir can ve mal kaybı olmaması için bu konuda tatbikat yapmak ve önlem almaktadır.

Özellikle İşyerinde Yapabileceklerimiz aşağıda kısaca belirtmek isteriz,

  1. Düşebilecek veya insana zarar verebilecek iş makinaları, ağır cisimler ve yüksek dolaplar mutlaka sabitlenmelidir.
  2. Çalıştığınız kurumda veya işyerinde acil durum planlarının ve kendinize düşen sorumluluk olup olmadığını sorgulayınız.
  3. Çalıştığınız kurum veya işyerinde emniyeti sağlamak için neler yapmanız gerektiğini mutlaka öğreniniz.
  4. Acil durum ile ilgili deprem, yangın v.b. konular ile ilgili işyerinizde eğitim alınız.
  5. İş veren olarak çalışanlarınız bu konularda bilinçlendirme için yangın eğitimi, deprem eğitimi aldırınız.
  6. Bulunduğunuz iş yerinde ve bölgede acil toplanma bölgesinin yerini öğreniniz.

 

Bu vesile ile ACAR OSGB  İstanbul ailesi olarak iş güvenliği kültürünün oluşması dileklerimiz ile

Kaynak

https://www.sehirhafizasi.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2017/12/2003.136920.Deprem-b%C3%B6lgesinde-i%C5%9F-g%C3%BCvenli%C4%9Fi-y%C3%B6netim-modeli-Sakarya-T%C3%BCvasa%C5%9F-uygulamas%C4%B1.pdf

https://isg.marmara.edu.tr/deprem-onlemleri/depremden-once-alinabilecek-onlemler/