eğiticilerin eğitimi katılım belgesi için işyeri hekimlerinden istenen belgeler nelerdir?

İşyeri hekimleri bazı durumlarda eğiticileri eğitmek için belge almak isteyebilir. Bu gibi bir çalışma sonunda alınan sertifikaya eğiticilerin eğitimi katılım belgesi adı verilmektedir. Bu işlem de bazı süreçlere tabidir ve bunun için bir takım bilgi ve belgeler gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” 45 saatlik bir ders programından oluşmaktadır. Bu programa katılarak katılım belgesi alan iş yeri hekimleri, yeni eğitmenleri eğitmek için fırsat toplamış olur. Katılım belgesini almakla iş bitmemektedir. Bu belgeden sonra mutlaka bir dilekçe yazılmalı ve belirtilen bilgiler toplanarak İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Servisi’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Doktorların eğiticilerin eğitici belgesi alabilmesi için şunlar gerekmektedir:

Eğitici olmak istediğini anlatan ve iletişim bilgilerini içeren bir dilekçe örneği. Bu dilekçe aşağıda belirtilen şekilde yazılmalıdır:

iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi (45 saat) Programına katılarak, Katılım Belgemi aldım. Eğiticilerin eğiticisi olmak istiyorum. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim.

Doktorun ismi dilekçenin hemen altına sağ tarafa yazılacak.

eğiticilerin eğitimi katılım belgesi için dilekçe dışında neler gereklidir?

Eğiticilerin eğiticisi belgesini alabilmek için dilekçenin yanı sıra başka bilgi ve belgeler de gerekmektedir. Bunlar ise şu şekildedir:

  • Kimlik fotokopisi
  • Tıp doktoru olduğuna dair diplomanın fotokopisi
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇSGEM) Katılım Belgesi
  • İş yeri hekimi olunduğuna dair alınan sertifikanın bir fotokopisi
  • Firma ve şirketlerle yapılan tüm iş yeri hekimliği sözleşmelerinin birer kopyası/ sureti
  • Sosyal Güvenli Kurumu hizmet dökümü ve hizmet dökümünde bulunan / yer alan firmaların unvanları
  • Sosyal Güvenlik Kurumu 2 güne kadar reçete yazabilmeye dair verilen iznin fotokopisi
  • Tabipler Birliğinden verilecek olan çalışabilir izni sureti

Tüm bu belgeler toplandıktan sonra yazılan dilekçe ile beraber İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Servisine başvuruda bulunmak yeterli olacaktır. Olumsuz bir durum yoksa şahıslar eğiticilerin eğiticisi belgesini rahatlıkla alabilir.