elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Maalesef ki yapılan araştırmalar göstermiştir ki işyerlerinde oluşan iş kazalarının büyük bir çoğunluğu elektrik kazalarından meydana gelmektedir. İşyerlerinde elektrik tesisatı ve elektrik işleri ile ilgilenen kişilerin işin büyüklüğüne göre yetkili elektrikçiler tarafından tesis edilmesi ve bakımının yapılması sağlanmalıdır. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belirtilen ilgili konularda uzman kişilerin yetki ve sorumlulukları hakkında gerekli yönetmeliğe uyulmalıdır. Elektrik bilgisi olmayan kişilere iş güvenliği eğitimleri ve elektrikle çalışma hakkında her türlü eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Bu sorumluluk tamamen işverenin üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca elektrik tesisatı her türlü can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde tesis edilmeli ve işletilmelidir. Ülkemizde elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli kanun maddeleri vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği kanununda elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği sağlanmasına yönelik hükümler yer almaktadır. Burada amaç, işyerlerinde elektrik ile çalışma dâhilinde oluşabilecek tehlikelere karşı gerekli önlemleri alarak korunma sağlanmasıdır. Kanun kapsamında insanların dikkatsizliği konusunda oluşabilecek elektrik tesislerinin gerilim altında ki bölümlerine dokunmak için gerekli donanımlı malzemeleri kullanmaları sorumluluğu vardır. Yine işverenler bu durumda işçiye gerekli koruyucu önlemleri ve korucu donanımı sağlamak ile sorumludur.

elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

OSGB için elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Burada OSGB firmalarına düşen görev ise, işveren adına elektrik işi ile uğran işçilere gerekli iş eğitimini sağlamak, ortam ölçümlerini yapmak, oluşabilecek acil durumlarda acil durum eylem planı oluşturmaktır. Yine ayrıca işyeri hekimi ile beraber koordineli bir şekilde, oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumda elektik çarpması, yıldırım düşmesi, elektrik kaynaklı yangın ve benzer durumlara karşı ilk yardım eğitimleri verilmelidir. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda kısa devre akımının kesilmesi sağlanacak şekilde ortam dizayn edilmeli ve herhangi riskli bir durum karşısında örneğin yangın çıkması durumu için önlemler alınmalıdır.

Elektrik tesislerinde arıza, bakım ve onarım durumunda işletmenin en az sürecek şekilde önlemler alınmalı ve ona göre düzenlenmelidir. Elektrik tesislerinde ki aygıtların açık ve kapalı konumları açık ve net olarak belirlenmeli her türlü hava koşullarında düzenli çalışmaları sağlanmalıdır. Yüksek gerilim altında elektrik bakım ve onarım gibi düzeltmeler yapılmamalı işçi bu konuda eğitilerek uyarılmalıdır. Ayrıca tehlike arz edecek her türlü durum gerekli işaret, işaretçi ve tabelalar ile görsel olarak desteklenmelidir.