osgb açılımı nedir

en iyi osgb firmaları yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri olarak, iş güvenliği uzmanı olarak, işyeri hekimi olarak ve ÇSGB ( çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı) olarak yaptığımız aksiyonların, çalışmaların hepsi çalışan hayatını ve sağlığını doğrudan etkilemekte. Yasa ne kadar da iş verene gelmiş bir yasa da olsa uygulama aşaması biz OSGB, iş güvenliği, işyeri hekimlerinin verdiği hizmet kapsamında sınırlı. İş vereni, çalışanı bilinçlendirme, iş güvenliği kültürü oluşturma aşamalarını ancak verdiğimiz eğitim kalitesi ile ölçülebilir. Bunun da en belirgin göstergesi verilen eğitimlerin niteliği, kapsamıdır.

İnsan sağlık, güvenlik ve çevre koşulları uygun olmayan bir yerde uzun süre yaşayamaz. Dolayısı ile bu konunun ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. Türkiye miz de maalesef günde 4-5 kişi iş kazasından ölmekte ve 170 e yakın iş kazası meydana gelmekte. Bunlar bilinen veriler. Mesleki hastalılar konusunda çok daha kapsamlı incelenmesi gerekli bir konudur. Ülkemizde hastalıkların orjin sebebi mesleki hastalıklar olmasına rağmen kayıt ve bilgi eksikliğinden dolayı bilinmemekte. Sürekli oturmaktan kaynaklı kas-iskelet sistemi bozuklukları, iş yerinde rutubetli çalışmaktan dolayı akciğer rahatsızlıkları, bazı kanser türleri, stres kaynaklı yüzlerce hastalık; hepsi mesleki hastalık olmasına rağmen bilinmemekte. Mesleki hastalık olduğunu ne doktor biliyor, ne iş veren ne de çalışan biliyor.

Bu alanda uygulayıcıları olan iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinden neler beklenmekte. İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin deneyim açısından donanımlı olmaları da , bu alandaki sorunların azalması için son derece önemli. Onların yaptığı eksik veya yanlış her bilgi veya doküman çalışanın hayatına mal olabilir.

osgb seçerken nelere dikkat edilmelidir

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak işe yeni başlayan uzmanların yeterlikleri kontrol edilmelidir. Özelikle meslek gruplarına göre atama yapılması, sektöre yönelik çalışma yapılması çok faydalı olacaktır. Kimya veya Kimya Mühendisini kimya sektörüne atanması gibi, uzmanları çalışmaları yakından izlenmeli, verdiği eğitimler takip edilmelidir. Özellikle eğitim etkinliği ölçülmelidir. Yanlış metot ile verilen bir eğitimde çalışanlara, kuruma zarar bile verebilir.

İşyeri hekimleri özellikle mesleki hastalıklara göre sektörel eğitim vermeli, çalışanları bu konuda bilinçlendirmelidir. Her çalışanın sağlığı ve güvenliği önemlidir. Bu konunun milli sorumluluk olarak algılanması gereklidir.

en iyi osgb firmaları

ACAR OSGB olarak İstanbul osgb listesinde yer alan bir kurumdur. Çalıştığımız firmalara öncelikle iş güvenliği ve sağlığı bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında sektörel eğitim, risk değerlendirme, acil durum planları, sağlık raporu ve iş güvenliği eğitimleri veriyoruz.

Selçuk GÜMÜŞ

ACAR OSGB Kurucu