fazla çalışmada iş sağlığı

Fazla çalışma, iş kanunda yazılı olarak belirlenen şartlara göre, aksi belirtilmedikçe işçinin haftalık 45 saati aşan çalışma süresi olarak tanımlanmaktadır. Haftalık çalışma süresinin belirlenmesinde işçi ve işveren arasında yapılmış bir sözleşme var ise çalışma saatinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları da kapsamaktadır. İşçinin ve işverenin anlaşması durumunda, günlük 11 saati geçmeyecek kaydı ile 45 saat haftanın çalışılan günlerine bölünebilmektedir. 45 saatten fazla çalışmada iş sağlığı olumsuz yönde etkilenecektir.

fazla çalışmada iş sağlığı kanunu

Bir işyerinde fazla çalışma işçinin onayının alınması ile mümkün olmaktadır. Bu durumda fazla çalışma mesai ücreti işçiye ek olarak hesaplanarak ödenmek zorunluluğu yasa ile belirtilmiştir. Fazla çalışma da ücret ise işçinin normal çalışma saatinde hesaplanan saatlik ücretin yüzde elli yükseltilmesi şeklinde hesaplanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında fazla çalışmada işçinin sağlık koşullarının uygunluğu, işin fazla çalışmaya uygunluğu ve işyerinin fazla çalışmaya yeterli olup olmadığı da çok önemlidir. Burada asıl durulması gereken fazla çalışmanın iş sağlığı üzerinde işçiye yapabileceği etkilerdir. Fazla çalışmanın yapılamayacağı veya yaptırılamayacağı konusu iş hukukunda 4857 sayılı kanun ile belirtilmiştir.

fazla çalışmada iş sağlığı

Yapılan araştırmalarda çalışma süresi işçinin hem fiziksel hem de psikolojik anlamda sağlığı ile doğrudan alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sürelerinin uzun tutulması, dinlenme aralarının kısa tutulması, sürekli mesai saatlerinin değiştirilmesi, haftalık izin günlerinin farklı günlerde değişim göstermesi de iş sağlığı açısından işçiyi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi tarafından değerlendirilmiş pek çok vakıa da işçinin fazla çalışmadan dolayı strese girdiği böylece iş verimin de düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Böylelikle fazla çalışmadan kaynaklı, kas ve iskelet bozuklukları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, baş ve boyun ağrıları, göz yorgunluğu, işitme kaybı ve bağışıklık sisteminden kaynaklı pek çok sorun tespit edilmiştir.

Çalışma sürelerinin gereğinden fazla uzun olması iş sağlığı ve güvenliği bakımından ele alınmış ve böylece iş hukuku ortaya çıkmıştır. Yine fazla çalışmada iş sağlığı meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı ve iş kazarlarına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda işverenlerin iş sağlığı, meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından fazla çalışma sürelerini belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapmaları zorunluluğu bulunmaktadır.