Gürültülü ortamda çalışma zararları ve alınması gereken önlemler

Gelişen teknoloji ile beraber iş kollarında işçiyi olumsuz etkileyebilecek çevresel etmenlerde artış göstermiştir. Bu etkilerin başında da gürültü ve gürültülü ortamda çalışma gelmektedir. Gürültü denildiği zaman ilk akla gelen işçi sağlığını etkileyecek bir takım durumlar gelmektedir. Özellikle gürültülü ortamda çalışmak zorunda kalan kişilerde yüksek sese maruz kalmadan dolayı bir takım işitsel sorunlar çıkabilmektedir. İş ve işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerinin gürültülü ortamının olumsuz etkilerine karşı önlem almaları ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetmeliğin amacı, gürültülü ortama maruz kalan işçilerin, oluşabilecek her türlü sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek ve gerekli önlemleri almaktır. Gürültü düzeyi, yüksekliği 80desibel ve yukarısı olarak belirlenmiştir. Bu ölçümden sonra oluşacak ses düzeyine uzun süreli maruz kalmak geçici veya kalıcı işitme kayıplarına sebep olabilmektedir.

gürültülü ortamda çalışma zararları ve korunma yolları nelerdir

Gürültülü ortamda çalışmanın işçi sağlına olan olumsuzlukları şu şekilde özetlenebilir;

  • Psikolojik etki, kişinin iş ortamında korku, endişe, stres ve huzursuzluk hissetmesine sebep olan durumdur.
  • Gürültünün çalışanlar arası iletişime olan etkisi ile iletişim aksaklıklarının yaşanması ve işçi güvenliğini etkilenmesi olarak ele alınır.
  • Fiziksel etkileri, işçinin işitsel sağlığının bozulması ile oluşabilecek, kulak ağrısı, duyma bozuklukları, stres ile beraber kalp ve tansiyon rahatsızlıkları gibi etmenlerdir.

Tüm bu etmenler göz önüne alınarak, yasalar çerçevesinde gerekli önlemleri almak işyerlerinin sorumluluğundadır. Bu bağlamda, Acar OSGB olarak işinde deneyimli iş güvenliği uzmanlarımız ile işyerlerinde gürültü ölçümleri hizmeti vermekteyiz. Uluslararası standartlara bağlı kalarak hizmet veren profesyonel ekibimiz ile dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Ölçüm yapılan cihazlarımız sonometre ve dozimetre cihazlarıdır. Gürültü ölçümlerinden sonra etkili sonuçlar ortaya çıkartabilen cihazlarımızın periyodik bakım ve kontrolleri de ayrıca yapılmaktadır.

Gürültülü ortamda alınabilecek önlemler;

  • Yapılan işe göre ses düzeyini minimuma indirecek gerekli ekipmanların kullanılması.
  • Mümkünse başka çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
  • İşyerlerinin ve çalışılan ortamın uygun koşullara göre yeniden dizayn edilmesi.
  • Gürültünün teknik yollar ile azaltılması.
  • Çalışan personele kullanacakları ekipman ve diğer koruyucu önlemlerin eğitiminin verilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması.
  • Yeterli dinlenme araları ile çalışma düzeylerinin düzenlenmesidir.