güvenlik eğitimi ve güvenlik tatbikatının önemi

Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş güvenliği eğitimlerinin ve güvenlik tatbikatlarının önemi büyük oranda artış göstermektedir. İşyerlerinde herhangi bir acil durum oluşmadan önce kazalara karşı önlem almanın daha kolay, etkili ve ucuz olduğu benimsenmiştir. Bu sayede güvenlik eğitimi önem kazanmıştır. Bununla beraber iş sağlığı ve güvenli kanunu ile işyerlerinde güvenlik eğitimleri zorunlu tutulmuş ve işverenler bu konuda işçilerine gerekli eğitimleri vermekle mükellef olunmuşlardır.

İş kazalarına bakıldığı zaman ilk karşılaşılan işçilerin güvenlik eğitimlerinin eksik olması veya hiç verilmemiş olması gelmektedir. Yine iş müfettişlerinin işyerlerinde yaptıkları denetimler sonucunda en büyük eksikliğin, istatiksel açıdan işçilerin ve işverenin eğitimlerinin eksik olması olarak tespit etmişlerdir. 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı kanun ile işverenin hem işçilerine hem de kendisinin veya vekilinin iş güvenliği eğitimlerini almaları zorunlu tutulmuştur.

İşyerlerinde verilmesi zorunlu tutulan güvenlik eğitimi ve güvenlik tatbikatları, işyeri tehlike sınıfına göre değişim göstermektedir.

güvenlik eğitimi ve güvenlik tatbikatının önemi

güvenlik eğitimi ve güvenlik tatbikatı ilgili yönetmelik gereği;

  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. En az sekiz saat.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda bir defa. En az on iki saat.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.  En az on altı saat, olmak kaydı ile işverenin işçilerine eğitim aldırmış olmaları gerekmektedir.

Güvenlik eğitimlerinin başında tatbikatlar gelmektedir. Herhangi bir tehlike anında ne yapılması gerektiğini bilen ve pratiğini uygulamış olan kişiler olayın gerçekleşmesi durumunda kilit rol oynayacak ve acil durum eylem planını hareket geçirecek kişilerdir. Herhangi bir acil durum da personelin ne yapacağını bilerek hareket etmesi, gerekli önlemleri alması, gerekli ekipmanları kullanması diğer personel ve kişilerin güvenliği açısından da oldukça önemlidir.

Acil durum eylem planı oluşturmakta iş güvenliği eğitimlerinin başında gelmektedir. Özellikle hemen hemen tüm işyerlerinde verilen Yangın eğitimi ve yangın tatbikatları da iş güvenliği eğitimleri kapsamında işveren ve işçilere verilebilmektedir. Yine ayrıca, deprem, yangın, beklenmeyen doğal afetler, parlama ve patlamalar da alınacak tedbirlerde güvenlik eğitim ve tatbikatlarında anlatılan başlıca konulardır.