İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Tüm işyerleri ilkyardım uzmanı bulundurma zorunluluğuna sahiptir. 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında işyerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Firmamız tarafından sunulan hizmetler arasında ilkyardım eğitimi de bulunmaktadır.

Hangi İşyeri Kaç İlkyardımcı Bulundurmak Zorunda?

 • Az tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı olmalıdır.

 • Tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde her 15 çalışana kadar için 1 ilkyardımcı olmalıdır.

 • Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı olmalıdır.

Bilindiği gibi ilk yardım eğitimleri belirli bir prosedür kapsamında verilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan ilk yardım eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitimleri verilir. Eğitimleri hangi tarihte verileceği firmamız tarafından belirlenmektedir. Bu ilk yardım eğitimleri genel katılıma açıktır. Kurumsal ilk yardım eğitimleri ise hafta içinde ya da hafta sonunda mesai saatleri dışında da yapılabilmektedir. Bu eğitim programının tarih ve saatini kurum belirleyebilir.

İlk Yardım Eğitimi

Acar İş Güvenliği ve İş Sağlığı A.Ş – İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım Eğitim Programı ve İlkyardım Sınavı

İlk yardım eğitiminin tam kapsamlı bir şekilde verilebilmesi için sözlü anlatım ile yetinilmemekte, görsel öğeler de kullanılmaktadır. Barkovizyon, TV, asetat, slayt, maket ve video gibi görsel öğelerden de yardım alarak interaktif bir ilk yardım eğitimi verilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi: Tüm kamu ve özel kurum ile kuruluşların katılımı zorunludur. Bu eğitim toplamda 16 saat sürmektedir.

Standart İlkyardım Eğitimi: Çok daha geniş kapsamlı bir ilkyardım eğitimidir. İçeriği daha çok uygulama kapsamlıdır. Bu eğitim toplamda 40 saat sürmektedir.

Güncelleme Eğitimleri: Temel ilk yardım güncelleme eğitimi 8 saat, standart ilkyardım güncelleme eğitimi ise 16 saat sürmektedir.

Eğitim sonrasında katılımcılara sınav uygulanır. Bu sınav İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Sınav firmamızın eğitim görevlileri tarafından yapılır. Fakat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gözetmen olarak sınava katılmaktadır. Sınava katılanlara yazılı ve sözlü sınav uygulanır. 100 puan üzerinden en az 85 puan alan katılımcılar ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı almaya hak kazanırlar. İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

İlkyardım Eğitiminin Kapsamı

 • İlk yardıma dair genel bilgiler

 • Temel yaşam desteği

 • Hasta, yaralı ya da olay yerinin değerlendirilmesi

 • Kanama durumunda ilk yardım

 • Yaralanma durumunda ilk yardım

 • Yanık, donma ve sıcak çarpması durumunda ilk yardım

 • Kırık, çıkık ve burkulma durumunda ilk yardım

 • Bilinç bozukluğu ve bilinç kaybı durumunda ilk yardım

 • Zehirlenme durumunda ilk yardım

 • Hayvan ısırması, sokması durumunda ilk yardım

 • Göz, kulak ya da buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım

 • Boğulma durumunda ilk yardım

 • Hasta ya da yaralıyı taşıma teknikleri

İlk Yardım Eğitimi
İletişime Geçiniz !

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Temel İlk Yardım Eğitimlerimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız