İnşaat Sektöründe Mesleki hastalıklar

İnşaat sektörlerinde görülen meslek hastalıkları 3 ana nedenden kaynaklanmaktadır.

Bunlar;

Kimyasal Tehlikelerden Kaynaklı Olan Hastalıklar

İnşaat Sektöründe Mesleki hastalıklar

İnşaat Sektöründe Mesleki hastalıklar

Kimyasal tehlike insanlara genelde hava yolu ile ulaşır. Koku, duman, sis ve dumanlardan kaynaklanır. Deriye temas ya da solumak yolu ile kimyasal tehlikelere yol açar. Kimyasallar ile bulaşan ve sıklıkla rastlanan hastalıkların bazıları şunlardır; Asbestoz, silikoz, deri alerjisi, bronşit, sinir sistemi rahatsızlıkları, akciğer kanseri, kurşun zehirlenmesi.

Fiziksel Tehlikelerden Kaynaklı Olan Hastalıklar

Fiziksel tehlike tüm inşaat işlerinde bulunmaktadır. Baro metrik, vibrasyon, radyasyon, soğuk, sıcak ve gürültü bu tehlikeler içinde en önemlileridir. Gürültü sorunu inşaat sektöründe kullanılan makinelerin çoğalması ile tahribatlara yol açmaya başlamıştır. Özellikle de bina yıkımlarında kullanılan kepçeler, greyderler, vinçler ve makineler sadece çalışan işçinin değil çevrede bulunan insanlarında işitme sıkıntısı yaşamasına sebep olmaktadır. İnşaat işi doğasından kaynaklı olarak dışarıya bağımlı yapılan bir iştir. Bundan dolayı düşmeye bağlı rahatsızlıklar, tansiyon yükselmesi, soğuktan donma, hipodermi, güneş çarpması da görülür. Bu sektörde makine kullanımı arttıkça meslek hastalıklarının boyutları da farklılaşmıştır. Makinelerin titreşimlerinin tüm vücudu etkilemesinden kaynaklı olarak beyaz parmak adı verilen dolaşım bozukluklarından kaynaklı rahatsızlığa fazlasıyla rastlanır.

Biyolojik Tehlikelerden Kaynaklı Olan Hastalıklar

Enfeksiyona sebep olan yırtıcı hayvanlar, zehirli maddeler ve mikroorganizmalar bu tehlikelerin başında gelir. Hafriyat işçi ile uğraşan kişilerde toprakta yaşayabilen bazı mantarlar akciğer enfeksiyonuna sebep olmaktadır. Ayriyeten birçok kişinin yan yana ve yakın bir şekilde çalışması grip, hepatit ve tüberküloz gibi bulaşıcı olan rahatsızlıkların kişilerden kişiye bulaşmasına sebep olur.

İş kazalarının önüne geçilmesi toplum, işçiler ve işverenler açısından son derece dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Ülkemizde inşaat sektöründe geçmiş dönemlere göre meslek hastalıklarının ve iş kazalarının bir nebze de olsa önüne geçildiği gözlemlenmektedir. Ama bu azalmaya rağmen manevi ve maddi boyutta olan kayıplar halen önemli bir boyuttadır. Meslek hastalıkları ve iş kazalarının yol açmış olduğu ekonomik boyutların önüne geçmek veya azaltmak adına çalışma yaşamında bulunan herkesin oldukça aktif bir biçimde hareket etmesi gerekir.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.