İstanbul İş Güvenliği Firmaları

İstanbul İş Güvenliği Firmaları arasında yer alan ACAR İş Sağlığı ve Güvenliği (ACAR OSGB) 2004 yılından bugüne kadar sürdürdüğü profesyonel danışmanlık hizmeti ile bakanlık ve işyeri arasında köprü olmaktadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gerekliliklerini görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile sizlerin adına yerine getirmekte ve firmanızı iş kazalarından korumaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı çalışanların can güvenliğinin sağlanmasına ve sağlıklarını korumaya yönelik oluşturulan uygulamalara verilen isimdir. İşin yürütülmesi sırasında işe bağlı çeşitli nedenlerden ötürü oluşabilecek her türlü zararı engellemek için İş Güvenliği (OSGB) firmalarına büyük ihtiyaç vardır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi firmalara iş sağlığı ve güvenliği konusunda yardımcı olma amacındadır.

Neden İş Güvenliği Hizmeti Almalıyım?

İş sağlığı çalışmalarında iş ile sağlık arasındaki ilişki çok önemlidir. Bu ilişki direkt olarak firmanın çalışanına ve verimliliklerine etki etmektedir. Bu nedenle istanbul iş güvenliği firması ACAR OSGB bu alanda çalışma yaparak herkesin sağlığını ve canını güvence altına almaktadır. Çalışan kendini emniyette hissederse motivasyonu ve üretkenliği artar. İş mutlaka çalışanın sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır. İş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz firmanızda iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen tüm unsurları tespit etmekte ve düzeltilmesi için çalışma başlatmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak şu açıklamalarla ifade edilebilmektedir:

  • İşin yürütülmesi sırasında oluşabilecek tüm tehlikeleri ve sağlığa zarar verebilecek durumları etkili ve sistemli bir çalışma ile kontrol altına almak.
  • Çalışanları korumayı yani iş güvenliğini, bunun yanı sıra tüm iş yerinin güvenliğini esas alarak buna göre faaliyetler yürütmek.
  • İş yerindeki tüm çalışanların sağlığını korumak ve olumsuz etkileri metotlu çalışmalar aracılığı ile engellemek.