İş Güvenliği Kanunu

Bu makalede iş güvenliği nedir, iş güvenliği kanunu ve iş güvenliği istanbul hakkında bilgi vermekteyiz.

İş Güvenliği Kanunu, işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin oluşması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartnamelerinin yerine getirilmesi ve iyileştirilmesi için işverenler ile çalışanların görevleri yetkileri, sorumlulukları, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için hazırlanmıştır.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği çalışan personellerin ve işçilerin iş kazalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamında oluşturmak için alınması gereken önlemlere ve tedbirlere iş güvenliği denir. İş güvenliği nedir sorusuna en kısa ve en uygun cevap bu olmalıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektörlere ait bütün işlere ve işyerlerine, çıraklar ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlara faaliyetlerine bakılmaksızın iş güvenliği kanunu uygulanır.

Kimler İSG Kanunu Kapsamı dışındadır?

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri, genel kolluk kuvvetleri personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afetler ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetlerinde çalışan kişiler ve yanında bir çalışan bulunmayan istihdam sağlamayan kendi nam ve hesabına aynı zamanda mal ve hizmet üretenler için bu kanun uygulanmaz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aşağıda bulunan ana konular hakkında önemli maddeler içermekte;

  • İşverenlerle çalışanların görevleri, yetkileri ve yükümlülükleri hakkında,
  • Konsey, kurul ve koordinasyon hakkında,
  • Teftiş ve idari yaptırımlar hakkında,
  • Çeşitli ve geçici hükümler hakkında maddeler içerir.

İş Güvenliği Kanunu; İşveren ve Çalışanların Görev, Sorumluluk ve Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği, işverenler, devlet ve çalışanlardan oluşan bir yapıya sahiptir. İş güvenliği kanunun bu bölümde işverenler ve çalışanların üzerine düşen görev ve sorumluluklar verilmiştir. İşveren kişilere bu kanunla ciddi sorumluluklar yüklemiş ve sorumluluktan kaçma hakları sınırlandırılmıştır.

İşyeri dışında olan uzman kişi ve kurumlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını azaltmaz.

Çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşverenler çalışanların sağlıklarını ön plana almakla yükümlüdür.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği adına alınan tedbirlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Detaylı olarak bakıldığı zaman; risklere karşı önlem alınması, işçi sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, bakım ve onarım, ölçüm faaliyetleri, sağlık gözetimi, acil durum planları, eğitim ve bilgilendirme gibi konularda yükümlülükler belirlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ifade ettiğimiz iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin hizmetleri, kanunun 6. Maddesini içeren bölüm olarak belirlenmiştir.

İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekli ise diğer sağlık personelinden hizmet almak zorundadır.

Bu gereken tedbirler, analiz ve eğitimleri OSGB – Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi şirketleri hizmet vermektedir. Sağlık sorunlarına yol açan iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için önlemler almak gereklidir.

 

İş Güvenliği İstanbul

İstanbul’da birçok OSGB hizmeti veren işletmeler bulunmaktadır. Peki ya siz iş yeriniz için hangi işletmeden bu hizmeti alacaksınız? İş güvenliği İstanbul OSGB firması seçerken nelere dikkat edilmeli?

OSGB Firması seçerken nelere dikkat edilmeli;

  • OSGB firmasının mevcut müşteri portföyü ve referanslarının sorgulanması gerekli,
  • Ekipte bulunan personeller uzman ve tecrübeli olup olmadıkları sorgulanmalı,
  • Görevlendirilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tecrübeleri ve nitelikleri sorgulanabilir,
  • OSGB firmasının hizmet alacak olan kişilere olan uzaklığı araştırılabilir, aylık alınan hizmetlerde ulaşım problemlerinin yaşanmaması için,

Örneğin Acar OSGB yani bizler, İş güvenliği İstanbul olarak İstanbul’un neredeyse her ilçesinde hizmet verdiğimiz geniş müşteri portföyü bulunmaktadır. Bu müşteri portföyü de bizlerin başarısının göstergesidir. Acar OSGB; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkilendirilmiş bir şirkettir.

Acar OSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hizmetler hakkında bilgi almak ve hizmet talep etmek için buradan iletişim kurabilirsiniz.

 

Bizleri sosyal medyadan takip edin;

Facebook           Instagram          Linkedin             Pinterest            Twitter