İş Güvenliği Kültürü Ne Demek?

İş Güvenliği Kültürü Ne Demek

İş Güvenliği Kültürü Ne Demek

İş Güvenliği Kültürü Ne Demek , Güvenlik, bilgile dayalı olan eğitim zinciridir. Yaşam biçimi haline gelmiş özümlenmiş ve soysal açıdan statüye uyarlanmış olan bilgilerin tümüne kültür denir. Güvenlik kültürü, emniyeti ya da güvenliği tehdit altında alabilecek olan uygulama ve davranışlar ile bunların bulunduğu etki alanlarında ve ortak kullanım alanlarında yer alan ara-gereç ya da canlıların zararlarını en aşağıya indirgemeyi hedefleyen, emniyet ve güvenliğe öncelik tanıyan, politik, teknik, roller, sosyal, kural, algı, inanç sorumluluk ve yetkinliklerin tümüdür. Güvenlik kültürü hedef olarak 3 ana alanda kararlılık gerektirmektedir. Bunlar; tüm işletmelerin güvenlik, sağlık ve mesleki yönetim sistemlerinin tamamını yaşama geçirme adına karlılık, çalışanların bu sistemlerin tamamına katılma ve destekleme kararlılığı ve uluslar arası çevre oluşturulması açısından kararlılık. İş güvenliği kültürünün geliştirilmesi açısından meslek örgütlerinin görevi, üniversiteler, sendikalar, çalışanlar, işveren ve devlet büyük bir rol oynar.

Devletin Rolü

Devlet, arabulucu, teşvik edici, aydınlatıcı ve gözlemci olmalıdır.  En önemli görevi, gereken standartları ve gerekli olan koşulları mevzuatlar ile düzenlemek, devlet politikalarının özümsenmesini sağlamak ve denetimi sağlamak açısından devletin rolü oldukça yüksektir.

İşverenin Rolü

İşletmelerin tamamı iş güvenliği konusunda belli harcamalar yapmaktan kaçınmamalıdır. İlk olarak meslek hastalıklarının ve iş kazaların önüne geçmek için; ilk insan yaklaşımı, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi, iş yeri güvenlik ve sağlık birimlerinin desteklenmesi, acil ve ilk olan yardım hizmetlerinin organize edilmesi ve çalışanlarının eğitimini verilmesi açısından işverenlerin rolleri oldukça yüksektir.

Sendika ve Çalışanların Rolü

İşletme, iş kolu ve iş yerindeki üretimin süreci ile alakalı bilgi sahibi olması, risk değerlendirme ve yönetimi ile alakalı olan tüm süreçlerde bulunmaları, iş güvenliğinin bir yaşam biçimi haline getirilmesi, KKE’ların var olan kurallara uygun şekilde kullanılması konusunda sendikaların ve çalışanların rolleri oldukça yüksektir.

Meslek Örgütü Rolü

İş güvenliği ve işçilerin sağlıkları açısından istihdam sağlamak ve yetiştirmek, iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında çalışabilecek olan kişilerin devamlı olarak eğitimleri konusunda organizasyon, iş kazalarındaki bilimsel açıdan analizlerde meslek örgütlerinin rolleri oldukça yüksektir.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.

There is no form selected or the form was deleted.