iş güvenliği ve sağlığı çalışmasında sistematik yaklaşım

İş Güvenliği ve Sağlığı çalışmaları her kurum için gerekli ve zorunludur. Firmalar isg çalışmalarını kendi bünyelerinde veya Bakanlıkça yetkilendirilen bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden (OSGB) alabilmektedir.

6331 yasalı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının uygulanmasında sürekliliğin sağlanması için firmaların iş güvenliğine yönelik hazırlanan OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı yönetim sistemini kurmaları yeterli olacaktır. Eğer kendi bünyenizde kurma durumunuz yok ise çalıştığınız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden veya bu konuda danışmanlık yapan bir kurumdan temin edebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme ve geliştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını ve kısmı süreli çalışmalar olarak çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. isg yönetim sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. OHSAS ile Prosedür, talimat, hedef, isg politikası, form, süreç ve ISG El Kitabı ile kurumların yazılı, uygulanabilir ve geliştirebilir dökümanları hazırlanmış olacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

iş güvenliği ve sağlığı çalışmasında sistematik yaklaşım

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) denir.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‘nin sağladığı yararlar şunlardır: 

Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak,

Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını arttırmak,

İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi, Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması,

Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak,

İş performansını arttırmak,

iş güvenliği ve sağlığı çalışmasında sistematik yaklaşım da kimilerine göre işverenin tek başına sağlamak zorunda olduğu güvenli bir çalışma ortamı, kimilerine göre ise uyulmadığı takdirde işvereni sadece maddi zarara uğratacak bir yasaklar zinciri olarak görülmüştür. Bu nedenlerdir ki iş güvenliği uzunca bir süre yalnızca devletin yasal düzenlemeleri kadar gelişebilmiştir. Oysaki çağdaş işletmelerde “Toplam Kalite Yönetimi’’ ilkelerine entegre olmuş İş güvenliği kavramı kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte işletmeyi başarıya götüren üçlü sac ayağını oluşturmuştur. Böylece müşterinin, iş görenin ve toplumun beklentilerini hep bir arada karşılamayı hedefleyen Toplam Kalite felsefesinin en önemli unsurlarından birisi haline gelen iş güvenliği; ölçme ve sürekli iyileştirme yaklaşımları sonucu, kayda değer ilerlemeler göstermiştir.

Acar Kalite Markası ile İstanbul’  da 11 senedir OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri konusunda danışmanlık tecrübesi ile İstanbul’da OSGB firması kurmuştur. İstanbul ve çevre illerine OSGB hizmeti veren firmamız iş güvenliği danışmanlığı yaptığı her firmaya OHSAS 18001 sistemini ücretsiz kurmaktadır.

iş güvenliği ve sağlığı çalışmasında sistematik yaklaşım – A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Selçuk GÜMÜŞ