İş Güvenliği Nedir?

Yapılan işten dolayı, uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların bütünüdür. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlamına gelen OSGB firmaları firmanızda kazaları önlemek ve işçi sağlığını korumak adına detaylı çalışmalar yapmaktadır. İşçilerin can ve sağlıklarını güven altına alan bu çalışmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunlara bağlı olarak yapılan çalışmalar, yetkilendirilmiş iş güvenliği firmaları arasında yer alan ACAR OSGB tarafından verilmektedir.

OSGB, resmi olarak şu tanımla anılmaktadırlar: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip profesyonellerin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar.”

ACAR OSGB sektöründe ki rakiplerinin tersine sürekli kendini geliştirmekte ve yasaları takip etmektedir. Sürekli gelişim politikası ile işyerlerinde oluşan kazaları tecrübeli iş güvenliği uzmanları ile başarılı bir şekilde önlemektedir.

ACAR OSGB Ne İş Yapar?

İstanbul OSGB firmaları arasında yer alan ACAR OSGB ne iş yapar dendiği zaman buna birçok cevap verebiliriz. Bunları listeleyecek olursak şunlardan bahsetmemiz mümkün olur:

  • İş yerinde sağlık ve güvenlik açısından ortaya çıkabilecek olan risklere karşı her türlü koruyucu önlemler alır
  • Düzeltici faaliyetler kapsamında kazaları önlemek adına işverene öneri hazırlar ve rehberlik yaparlar.
  • Çalışanların sağlığını koruyacak gözetimler yapılır.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler ve bilgilendirmeler yapılır. Bu konuda hem çalışanlar hem de iş veren eğitilir.
  • İş yerinde kaza, doğal afet, yangın gibi durumlarda acil müdahalenin nasıl yapılacağı öğretilir.
  • Acil plan eylemleri oluşturulur ve bu planlar yürürlüğe koyulur.
  • Yıllık çalışma planı yapılır.
  • Risk analizleri ve değerlendirmeleri yapılır. İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutulur.
  • İş yeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görevleri ve eğitimleri belirlenir.
  • OSGB yetkilileri çalışmalar sırasında iş yerlerindeki normal akışı asla bozmazlar.

Sektör tecrübesi olan uzmanlarımız ve yıllardır sağlık sektöründe çalışmış işine hakim işyeri hekimlerimiz ile ACAR OSGB İstanbul’un birçok noktasında kaliteli hizmet sunmaktadır.