İş Hayatında Ergonomi

İş Hayatında Ergonomi

İş Hayatında Ergonomi

Bilimsel açıdan ergonominin yüzlerce anlamı ve tanımı bulunur. Orijinal anlamdaki tanımı ise işin çalışan kişilere uygun hale getirilmesidir. Şu günde ergonomi çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek için güvenliklerinin ve sağlıklarının korunması, çalışanlarının iş koşullarının iyileştirilmesi, iş verimlerinin arttırılması amaçlı günlük yaşamda ve çalışma hayatında kullanılacak olan her türlü araçların ve gereçlerin kişilere uydurulması amaçlı yapılacak olan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Ergonomi verimliliğin ve kalitenin önünde bulunan tüm engelleri kaldırır.

Ergonominin temel amacı çalışanlarının sağlıklarını iyileştirerek, hastalıklara ve yaralanmalara karşı engel olmak, iş verimini en üst düzeye çıkartmak ve yatırımların geri dönüşümünü sağlamaktır. Çalışanların performansları ile kas iskelet sağlığı arasından doğrudan ilişki olduğu artık kanıtlanmıştır. Kas iskelet sıkıntıları çalışan kişilerde görülen en önemli ve en yaygın sorunlar arasında yer alır. Ergonominin amacı çalışanları kas iskelet rahatsızlıklarından ve hastalıklarından korumaktır. Ergonominin amaçları içinde aşağıda bulunan maddelerde yer almaktadır;

Şirketlere rekabet olanakları sunmak, işçilerin işe dönüşlerini kolaylaştırmak, iş kaybı ve meslek hastalıklarının maliyetlerini en aza indirgemek, üretim kalitesini arttırmak, yaşam kalitesini en üst düzeye çıkartmak ve işçilerin iş memnuniyetini arttırmak yer alır.

Ergonomi Etkinliği

Ergonomi en çok sakatlanmalarda etkinliğini kanıtlamıştır. İşverenlerin gereksiz gördüğü ergonomi ve korunma eğitimleri için yapılan harcamalar, oluşabilecek olan hastalıkların maliyetlerinde ve sıklıklarında azalma, kanatça ve verimde işverene artış olarak geri dönmektedir. Endüstri alanından belli iş kollarından yapılmış olan çalışmalarda ergonominin uygulanması; MKİH sıklığını ve maliyetlerde % 50 oranından azalmalar olduğunu, harcanan her miktarın bir sene sonra tasarruf şeklinde geri döndüğünü göstermiştir.

Ergonomide Başarılı Olmayı Etkileyecek Olan Faktörler

Birçok alanda olduğu gibi ergonomi ‘de de mucizevi şekilde başarı beklemek mümkün değildir. En düzgün ve kaliteli sonuçlar ergonomi eğitimleri ve ergonomik iyileştirmelerin beraber uygulandığı, tüm çalışanların aktif bir şekilde katıldığı programlar ile sağlanmaktadır. Ergonomide en üst düzeyde başarı belli faktörler ile sağlanır. Bunlar; para, zaman, planların yapılması- uygulanması ve kontrollerinin sağlanması, çalışanların katılımı, ergonomi ile alakalı olan bilincin oturması ve yönetici desteğidir.

Firmamız Acar OSGB olarak, iş sağlığı, iş güvenliği, ilk yardım eğitimi, yangın eğitimi, risk analizi, acil eylem planı, sağlık taraması, sağlık raporu, periyodik kontrol, çevre danışmanlığı gibi çok alanda hizmet veren bir işletmeyiz. Farklı alanlarda hizmet veriyor olmamız nedeniyle de geniş bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır.

There is no form selected or the form was deleted.