İş sağlığı güvenliğinde iş hijyeni

İş hijyeni, çalışma yerinde görülen ve birçok rahatsızlığa sebebiyet verebilen faktörleri tanımlamak için ortaya atılan bir kavramdır. Çalışma ortamının hijyenik ve temiz olması, hem işveren hem de çalışan açısından uygun olacak ve sağlığı da olumsuz anlamda etkilemeyecektir. Endüstride iş hijyeni kavramı hijyen olarak da bilinmektedir.

İş hijyeni şu alt başlıkta incelenebilir:

Ortam hijyeni:

Sağlığı tehdit eden maddelerden ortamın mutlaka arındırılması gerekmektedir. Bu maddeler  kimyasal olarak; zehirli gazlar, zehirli sıvı ve katılar, tehlikeli maddeler ve tozlar olarak sınıflandırılabilir.

Biyolojik tehlikeler ise; Virüsler, bakteriler, mantarlar, küfler ve parazitlerdir.

iş hijyeni alınacak önlemler

İş hijyenini sağlamak için mutlaka düzenli olarak ölçüm ve kontrol yapılmalıdır. Bu kontrol yöntemleri, hava ölçümü, kirliliğin giderilmesi ve işçinin korunması alt başlıklarında yapılmaktadır. İş hijyenini sağlamak için şu önlemleri almak gerekmektedir:

-Teçhizat değişimi: İş yerinde havayı kirleten teçhizat varsa bunların bakımı yapılmalı eğer bakım yapılacak durumda değillerse de mutlaka değiştirilmelidir.

-Zehirli olmayan yahut az zehirli madde kullanımı: Şartlar uygunsa zehirli olmayan maddeleri kullanmak iş hijyeni açısından oldukça önemlidir.

-İş yeri düzeni: İş yerinin düzeni de hijyen açısından oldukça önemlidir. Düzenli ve temiz yerlerde hijyen problemi yaşanmaz. Çalışma yerlerinin mutlaka sık sık ve kolay bir biçimde havalandırılabilir mekanlar olması tercih edilmektedir.

iş hijyeni ve hijyen nedir ?

iş hijyeni neden sağlanmalıdır ?

-Çalışanların hem fiziksel hem de psikolojik anlamda en üst düzeye getirilmesi iş hijyeninin kalitesine bağlıdır. Çalışanlara ergonomik bir ortam sağlanmalıdır. Hijyensiz bir ortamda çalışmak kısa bir süre sonra çeşitli sağlık problemlerini ortaya çıkaracak ve verimliliği de düşürecektir.

-Çalışma ortamındaki hijyensizlik, çalışanların birçok sağlık problemi ile yüzleşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle işveren mutlaka çalışanların sağlığını koruma amacıyla hijyenik adımlar atmalıdır. Bu yasal bir yükümlülüktür ve cezası vardır.

-Toz, boğucu gazlar, kimyasal gazlar ve kirlilik meslek hastalıklarına neden olabilmektedir. İş verenin sorumluluğu ise çalışanını korumaktır. Bu nedenle mutlaka çalışanın sağlığını olumlu yönde etkileyecek adımlar atılmalıdır. Bunların başında da iş yerinin hijyeni gelmektedir.

-Her yıl binlerce insan meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için öncelikli olarak hijyen unsuruna dikkat etmek gerekmektedir.