iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği ilişkisi

İş yeri ve çalışanlarının arasındaki ilişkilere bakan dala iş hukuku denmektedir. İş ilişkilerini kendisine konu edinen bir hukuk dalı olarak nitelendirebileceğimiz iş hukuku; hem çalışanların hem de iş verenin haklarını güvence altına alır.

İş hukuku, çalışan ve iş veren arasındaki tüm ilişkilere bakmaktadır. Devlet ve sendikalar arasındaki ilişki de bu hukuk dalı kapsamında değerlendirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ise işçilerin sağlıklarının korunmasını ve güvenliklerinin sağlanmasını hedeflemektedir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ne bağlı iş yeri hekimleri de bu güvenliklerin sağlanmasında başrol oynamaktadır.İş hukuku, iş sağlık ve güvenliğini de kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu dendiği zaman, iş veren ve işçilerin bu konuda birbirlerinin arasındaki olan ilişki ele alınmaktadır. Bu ilişki kanunlar kapsamında koruma altındadır ve herhangi bir olumsuzluk ve haksızlık olması engellenmektedir.

iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği ilişkisi

iş hukuku temel ilkeleri nelerdir ?

İş hukuku, birkaç temel başlıkta incelenebilmektedir. Bu başlıkları şöyle listelemek mümkün olacaktır:

İşçinin Korunması: İşveren karşısında, iş verene bağımlı olarak çalışan işçinin haklarının korunması esas alınmaktadır. İş hukukun en temel ilkesi budur. İşçinin özellikle iş güvenliği ve iş sağlığı alanında haklarını elde etmesi bu ilkeye bağlıdır. İş hukukunun, iş güvenliği ve sağlığı ile arasındaki en önemli ilişki de bu konuda temellenmektedir.

İşçi Yararına Yorumlamak: İş hukukuna ait düzenlemelerde eğer bir boşluk ya da eksiklik görülürse, bu tip durumlarda yorumlar işçinin lehine olmaktadır. Olayların ve durumların işçilerin lehine yorumlanması için mutlak şartlarda bu konunun kanunlarda hiçbir şekilde yer almaması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından bu durum oldukça önemlidir; işçinin hakları bu kapsamda eğer boşluk varsa mutlaka korunmalıdır.

iş sağlığı ve güvenliği iş hukukuna bağlıdır.

İş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku kapsamında korunmaktadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)’ler de tam olarak bu konu nedeniyle Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. İş yeri hekimleri ve OSGB uzmanları, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine olan tehditlerini analiz ederek bunların hukuka uygun olup olmadığını belirlemektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin iş hukuku ile arasındaki bağ çok güçlüdür.