iş kazaları oluşumu inceleme ve değerlendirme prensipleri

İş hayatının en önemli problemlerinden birisi de iş kazaları konusudur. Bunun önlenmesi için çalışmalar yapıldığı gibi aynı zamanda iş kazaları meydana geldiği zamanda yetkililer tarafından detaylı araştırmalar yapılmaktadır. İş kazaları olduğu zaman yetkililer öncelikli olarak kazanın nasıl oluştuğunu anlamak için bir araştırma yaparlar. Bu araştırma sonucunda da kimin hatalı olduğu ve cezalandırılması gerektiği ortaya çıkar. Bu araştırma sürecinin de prensipleri bulunmaktadır.

iş kazaları oluşumu inceleme ve değerlendirme prensipleri

iş kazaları incelenmesi

İş kazalarının analiz edilmesi, işyerlerinde aynı türden olumsuzlukların yaşanmasını engellemesinin yanı sıra, hatalıların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. İş kazaları incelenirken belirli kurallara uymak gerekmektedir. Aksi takdirde incelemeden herhangi bir sonuç alınmaz. Bu kazalar analiz edilirken, hem mekan hem de kullanılan aletler incelenir bunun yanı sıra görgü tanıklarına da danışılır. İş kazaları sadece çalışanın hatası olarak algılanmamalıdır. İş verenin ihmalkârlığı ve düşük bütçeyle iş yürütmeye çalışma çabası da iş kazalarına sürekli bir biçimde davetiye çıkarmaktadır. Ortaya çıkan iş kazaları incelemek için şu adımlar takip edilir:

-Veri toplama aşaması:

İş kazası analizlerinde öncelikli olarak veri toplanmalıdır. Kaza mahalline gitmek ve orayı soruşturmak oldukça önemli bir adımdır. İş kazası sebepleri incelenmek isteniyorsa mutlaka bir an önce olay yerine gitmek gerekmektedir, aksi takdirde deliller ve veriler kaybolabilir. Veri toplama aşamasında öncelikli olarak; güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı incelenir. Makineler, koruyucular, bariyerler, uyarılar var mı yok mu onlar kontrol edilir. Daha sonra kazayı tam olarak gören görgü tanıkları ile konuşulur. Kaza yaşanan alanın kaza yaşanırkenki durumu incelenir.

-Soruşturma aşaması:

Kaza yaşanan alan incelendikten sonra bütün veriler toplanır ve analiz edilir. Soruşturma aşamasında ise kazaya karışan kişiler ve görü tanıklarından tüm bilgiler toplanır. İfade alınırken ifadeyi veren kişiler asla baskı altına alınmamalıdır. Aksi takdirde yanlış bilgilendirmede bulunabilir ve bu da soruşturmaya olumsuz bir şekilde etki eder.

-Değerlendirme aşaması:

Soruşturma aşaması bittikten sonra, elde edilen tüm veriler toparlanır ve bir analiz yapılır. Bu değerlendirme aşamasında amaç kusurlu olan kişi veya kişileri ortaya çıkartmaktır. Kazaların değerlendirme sürecinde esas alınması gereken mesele; yeterli tedbirin alınıp alınmadığı olmalıdır.

Tüm bu aşamalardan sonra kaza detaylı bir şekilde analiz edilir ve kusurlu olanlar da ortaya çıkarılır.