iş kazalarının sebepleri

Çalışma ortamının koşullarından ve tehlikelerinden ötürü ortaya iş kazaları gibi durumlar çıkabilmektedir. Bu iş kazalarına karşı önlem almak tüm iş verenlerin sorumluluğudur. İş yerinde çalışan tüm işçilerin sağlık ve güvenini garanti altına almak yasal bir yükümlülüktür. İşin ağırlığına ve tehlikelerine bağlı olarak iş kazası riski, her türlü işte bulunmaktadır. Bunlar bazı durumlarda oldukça basit bir şekilde engellenebilirken, bazı durumlarda detaylı çalışmalarla önlenebilmektedir. iş kazalarının sebepleri nelerdir ?

İş kazalarına 2 etmen sebep olmaktadır bunlar güvensiz durumlar ve güvensiz davranışlar olarak ikiye ayrılabilir.

iş kazası sebepleri

iş kazalarının sebepleri: 1- Güvensiz davranışlar

Güvensiz davranışlar, çalışanların yaptığı yanlış ve tehlikeli hareketleri kapsamaktadır. Güvensiz davranışların nedenleri ise; denge duyusunun yıpranması, kas zayıflığı, uzuvların dengesizliği, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar gibi durumlardan oluşmaktadır. İnsanların yıpranmış olmasından ötürü ortaya çıkan sinir, kas rahatsızlıkları ve yetenek azalması gibi durumlar da iş kazalarına davetiye oluşturmaktadır.

Güvensiz davranışları şu şekilde listelemek mümkün olacaktır:

-İşi bilinçsiz bir biçimde yapmak, farkında olmadan hata yapmak;

-Makinalarda bulunan koruyucuları çıkarmak,

-İşi yaparken dalgın ve dikkatsiz olmak,

-İş disiplinine uymayan davranışlar göstermek,

-İşten anlamayan çalışanların, iş makinelerini kullanması,

-İşe uygun olmayan makinelerin kullanılması,

-Yetkisi ve izni olmadığı halde tehlikeli olan bölgelerde bulunmak,

-Koruma amaçlı kullanılması zorunlu olan kask ve eldiven gibi kişisel koruyucuları kullanmamak.

iş kazalarının sebepleri: 1- Güvensiz durumlar

İş kazalarının en önemli nedenlerinden birisi de güvensiz durumlardır. İş yerindeki iş veren tarafından sağlanması gereken güvenlik şartları sağlanmadığı takdirde, işçiler hep bir risk altında olacaktır. İş yerindeki güvenliğin bu nedenle mutlaka sağlanması gerekmektedir. Çalışanlara eğitim verilmemesi, sağlıksız ve hijyenik olmayan çalışma koşulları, işçilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atan durumların önlenmemesi gibi birçok problem güvensiz durumlara işaret etmektedir.

Güvensiz durumları ise şu şekilde listeleyebiliriz:

Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunması ve bu konuda gerekli eğitimlerin verilmemesi,

-Güvensiz çalışma koşulları,

-İşe uygun olmayan makineler ve ev aletleri,

-Uyarıcı işaretlerin uygun bir biçimde yerleştirilmemesi,

-İş yerinin güvensiz ve düzensiz olması,

-Açık bırakılan ve uyarı koyulmayan tehlikeli alanlar,

-Kontrollerin ve analizlerin yapılmaması,

-Elektrik hatlarının riskli olması,

-Sağlıksız çevre koşulları