iş kazası bildirimi

iş kazası bildirimi sgk’ya nasıl yapılır

 • iş kazalarında uygulanacak hukuki işlemler slayt
 • iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler 2014
 • iş kazalarında yapılacak işlemler
 • iş kazalarında uygulanacak hukuki işlemler mesleki gelişim slayt
 • iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler 2017
 • iş kazalarında uygulanacak hukuki işlemler 2017
 • iş kazalarında tazminat
 • iş kazalarında uygulanacak hukuki kurallar
 • iş kazası bildirmeme cezası
 • iş kazasında yapılması gerekenler
 • iş kazası tutanağı
 • iş kazası nedir
 • sgk e bildirge iş kazası bildirimi
 • iş kazası bildirim süresi 2017
 • sgk iş kazası e bildirge
 • iş kazası bildirim süresi kaç gün
 • osgb

iş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

iş kazalarında tazminat

Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümleri SSK Kanunu’nu kapsamaktadır.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kazaya uğrayan kişinin mağdur olmaması için maddi zararının karşılanması gerekir. Maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçici iş görmezlik, daimi iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir.

Maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekilleri şunlardır:

 • İlaç
 • Tedavi giderleri
 • Protez
 • Çalışılmayan süre için ücret
 • Cenaze masrafı
 • Eş ve çocuklara maaş bağlanması
 • Tazminatlar

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu belirtilen bu ödemelerin yapılması, sosyal güvenliğin gereğidir.

iş kazasının işverene bildirilmesi

İş yerinde meydana gelen iş kazasında, kazaya uğrayan çalışana ilk yardım müdahalesi yapılırken aynı anda hiç vakit geçirilmeden, varsa kurum hekimi tarafından, yoksa idari kademeler aracılığı ile durum işverene bildirilmelidir.

İş kazasının iş yerinde idareye ve iş güvenliği bürosuna bildirimine iç bildirim denir.

İç bildirimin yapılması ile işverenin SSK ile temas kurması sağlandığı gibi kazanın tekrarını önlemek için sebeplerin araştırılması ve kaza önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmaktadır.

iş kazasının işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi

iş kazası bildirim süresi

4857 sayılı İş Kanunu Madde 77’ye göre işverenler, iş yerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne (SGK) bildirmek zorundadır.

SSK Kanunu Madde 27’ye göre işverenin kasten veya ağır ihmali neticesi iş kazasının bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya kaza bildirim formunda yazılı bilgilerin eksik veya yanlış olması ve ileride doğacak olan kurum zararlarından işveren sorumludur.

iş kazası raporu örneği

iş kazası raporları iş güvenliğinin önemli bir parçasıdır. İş güvenliğinde kaza raporları; kaza soruşturması ve neden analizi yapmak, aynı tip ya da benzer kaza ve yaralanmanın yinelenmesini önlemek için hazırlanan basılı formlardır. Bu formlar aynı zamanda hukuksal sorunların çözümü, kazaların yinelenmesinin önlenmesi için alınması gereken önlemler ile yaralanmanın derecesinin saptanması için düzenlenir.

Aşağıda belirtilen durumlar için mutlaka kaza raporu düzenlenmelidir:

 • Hafif yaralanma ile sonuçlanan kazalar
 • Ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar
 • Ölümle sonuçlanan kazalar
 • Yaralanma olmayan kazalar

iş kazası raporları iş yerlerinde genellikle basılı olarak hazır bulunur.

kaza raporu düzenlemenin amacı aşağıdaki üç nedene dayanır:

 • Benzer kazalar için önlem alırken yararlanmak
 • Kaza giderlerini saptarken yararlanmak
 • Yıllar hakkında (tazminat, iş kaybı vb.) gerekli bilgileri elde etmek

iş kazaları raporlarının yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İşçilerin sosyal haklarının korunması
 • Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınması
 • Kaza yinelenme oranının azaltılması
 • Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesi

iş kazasında yapılması gerekenler

 • İş kazasına uğrayan personele derhâl gerekli sağlık yardımları yapılır.
 • İş yeri kaza raporu düzenlenir, tanıkların ifadesi alınır.
 • Kaza o yer yetkili kolluk kuvvetlerine (jandarma veya polise) derhâl
 • Kaza, ilgili SGK Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ekindeki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi veya e-sigorta ile en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne, İş Yeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile en geç iki iş günü içinde iş kazası haber verilir (4857 sayılı İş Kanunu gereği).
 • Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Belgeler burada saklanır.

iş kazası raporunda olması gerekenler

 • İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi,
 • İşe giriş sağlık raporu,
 • Kaza tarihinden önceki dört ayın ücret hesap pusulalarının örneği,
 • İşçi çizelgesi,
 • Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

iş kazası tutanağı

 • iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanının yapması gerekenler
 • iş kazasında işverenin yapması gerekenler
 • iş kazası meydana geldiğinde yapılacak işlemler
 • iş kazasında yapılması gerekenler 2017
 • iş kazasında yapılması gerekenler 2016
 • iş kazasında işçinin hakları
 • iş kazasında bildirim
 • iş kazası sonrasında yapılması gerekenler nelerdir

iş kazası bildirim formu örneği

iş kazası bildirim formu örneği iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu

 • iş kazası tutanağı
 • iş kazası bildirim formu 2017
 • iş kazası bildirim formu nasıl doldurulur
 • iş kazası bildirim formu örneği 2016
 • iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu 2015
 • iş kazasında yapılması gerekenler
 • sgk e bildirge iş kazası bildirimi
 • iş kazası bildirim süresi