iş kazası nedir

Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölmelerine sebebiyet veren olaya kaza denilmektedir. Peki iş kazası nedenleri, iş kazaları nelerdir

İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası’nda verilen tanımıdır. Bu tanımın yapılmasındaki temel amaç, kaza hâlinde hangi durumlar için işçiye para  ödeneceğini belirtmektir.

İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaya denir (SSK Kanunu 11/A maddesi).

iş kazası tanımı

 • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
 • Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında (servis) oluşursa iş kazası olarak kabul edilmektedir.

Kazanın her zaman, insanda bir yaralanma ya da ölüm meydana getirmesi gerekmez. Bu, bize kıl payı atlatılan olayların incelenmesi için de yardımcı olur. Bugün “kıl payı” atlatılan ya da “küçük” kazalar, daha büyük kazaların ve yaralanmaların habercisidir. Her kaza bir ihmalin, kazaya yol açan etmenlerin önceden görülememesinin sonucudur. Bu bir algılama, yaklaşım ve niyet eksikliğini vurgular ve gelecek için kaygı vericidir.

İş kazası; bir yaralanma veya ölümle sonuçlanan, üretimle ilgili olan ve istenmeyen bir olaydır. Böyle bir tanımlama bize iş kazalarının önlenmesi için alınabilecek önlemleri, işletme yönetim ve üretim planının bir parçası hâline getirme olanağı verir.

“İş ve onun sağlık yönü ayrılmaz.” derken “üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi” için yapılacak çalışmalarla çalışanları korumak için alınacak önlemleri birbiriyle karıştırıyoruz.

Hiçbir kaza önceden planlanmaz ancak kazaya sebebiyet veren olaylar önlenebilir.

iş sağlığı ve güvenliğinde işveren sorumluluğu

osgb nedir

iş kazası nedenleri – iş kazaları ölümlü – iş kazalarının 4 temel faktörü

Bir kaza (yaralanma, zarar görme olayı) beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana gelir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki meydana gelmez ve dizi tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. Bu beş faktöre kaza zinciri denir.

iş kazası nedenleri

iş kazalarının nedenleri ve önlemleri

 • İnsanın doğal yapısı (insanın doğa karşısındaki zayıflığı)
 • Kişisel kusurlar
 • Güvensiz hareket ve güvensiz şartlar
 • Kaza olayı
 • Yaralanma (zarar veya hasar)

Kazalar birbiri ile bağlantılı olaylar zinciri sonucunda meydana gelmektedir.

iş kazalarının önlenmesi

İş kazalarının %79,5’i “güvensiz hareketler”, %19,5’i “güvensiz şartlar” ve %1’i “nedeni bulunamayan” faktörlerden dolayı meydana gelmektedir. detaylı olarak iş kazası nedenleri / iş kazası sebepleri

iş kazalarında güvensiz hareketler

 • Sorumsuz biçimde görev verilmeden ya da uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak
 • Tehlikeli hızda çalışma ya da alet kullanma
 • Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokma
 • Tehlikeli cihazlar kullanmak ya da donanımı güvensiz biçimde yönetmek
 • Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleşme vb. davranışlar
 • Güvensiz durum ya da duruşlar
 • Hareketli ya da tehlikeli yerlerde çalışmak
 • Şaşırmak, kızgınlık, suistimal, irkilme gibi davranışlar
 • Güvenliği önemsememek ya da kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak

iş kazalarında güvensiz şartlar

 • İş yerinde koruyucunun kötü yapılmış olması
 • Koruyucunun hiç yapılmamış olması
 • Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler
 • Güvensiz yapılmış makine, alet, tesis
 • Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler
 • Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları
 • Güvenli iş elbisesi ya da gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk
 • Yetersiz havalandırma, çevre, hava kaynakları
 • Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel, nükleer koşullar

iş kazalarının sebepleri sunum

Sonuç olarak iş kazaları;
%2 önlenemez,
%98 önlenebilir,
%50 kolaylıkla önlenebilir şeklinde gruplandırılır.