iş kazası nedir

iş kazası nedir iş Hukukunda İşçinin otoriteri altında bulunduğu sırada ya i ş görürken ya da gördüğü iş dolayısıyla, dış sebeple ve aniden meydana gelen bir olay sonucu uğradığı bir kaza iş kazası olarak nitelendirilebilir.

iş kazası tanımı

İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça amaya uğratan olaydır denildikten sonra, sigortalının iş yerinde veya gördüğü işin yürütümü dolayısıyla yahut gösterilen diğer sebeplerle yukarıda belirtilen şekilde zarar görmesi yeterli görülmüştür.

Geniş anlamda kaza; ani bir şekilde ve istenilmeyecek bir zararın doğmasına etkili olan sebepler bütününe denilmektedir.

İş kazası işçinin vücut bütünlüğüne, dışarıdan gelen harici bir etken sonucu olmalıdır. İşçinin daha önce Olan hastalığının normal çalışması sırasında nüksederek zarara sebebiyet vermesi iş kazası sayılmaz. Örneğin. verem hastalığına tutulmuş bir işçide, basit bir İş veya herhangi bir hareket veya gayret göstermesinde akciğer kanaması olabilir. Ancak bu kanamanın gerçek sebebi. iş hareket veya gayret değil, vücutta esasen mevcut bulunan hastalık halidir.  Burada kanamanın sebebi dahili bir olay, yani hastalıktır. Bu nedenle böyle bir durumda, kazadan söz edilemez.

iş kazasının şartları

Harici sebepler mekanik: düşme, vurma, çarpma, itme, kayma gibi ve sıcaklık ve soğukluk şeklinde ısı İle İlgili nitelikte olması da mümkündür. Zehirli bulaşıcı mahiyete harici sebeplere de, bakteri, hayvani ve kimyevi zehirleri örnek gösterebiliriz Öte yandan elektrik akımı hatla yıldırım da harici bir sebeptir.

iş kazasının şartları

iş kazası sayılan haller

işe giderken trafik kazası

Ani bir olay veya çok kısa bir süre İçerisinde olay meydana gelmelidir. Gerçekten iş kazasında kazaya sebebiyet veren İşçinin geçirmiş Olduğu her kaza, iş kazası sayılmaz. İş kazasının kabul edilebilmesi için, kaza İle görülen İş (hizmet) arasında bir illiyet ve otorite ilişkisi bulunması gerekir. Bu nedenle işçilerin iş yerine İşverence toplu olarak görülüp getirilmeleri sırasında trafik kazaları da iş kazası olarak kabul edilmiştir.