iş müfettişi denetimleri

İş yerlerinde, mutlak surette gerekli müfettiş denetimleri yapılmalıdır. Bu denetimlere, iş teftişi adı verilmektedir. İş teftişleri, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, ücretleri, çalışma süreleri, refah düzeyi, kayıt dışı çalıştırılma, istihdam gibi durumları iş müfettişi denetimleri ile kontrol etmektedir.

İş teftişleri, iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği için gereklidir. Çalışma ortamı ve çalışma şartlarından ötürü çeşitli riskler altında bulunan kişilerin, sağlığı ve güvenliğini sağlamak için iş müfettişi denetimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma aletleri, tesis şartları, mobbing, gereçler, üretimde kullanılan maddeler, çalışanların sağlık durumlarına etki edebilmektedir. Öte yandan iş müfettişlerine düşen en önemli görevlerden birisi de kayıt dışı istihdamı engellemektir.

iş müfettişi denetimleri kim yapar ?

İş teftişi görevleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarafından belirlenen kişiler ile yapılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan bu şahıslar, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı kapsamında çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 2012 yılından beri yaklaşık olarak 924 müfettiş çalışmaktadır. İş müfettişi denetimleri, Ankara’ya bağlıdır. Teftiş hizmetleri Türkiye’de 10 ilde gerçekleştirilmektedir. (İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Antalya, Samsun, Bursa, Zonguldak, Malatya).

iş müfettişi denetimleri

teftişte neleri kontrol ederler ?

İş müfettişi denetimlerinde kontrol edilenler şu şekilde listelenmektedir:

-Uzman ve hekimlerin olup olmadığı,

-Hekimlerin ve uzmanların yıllık çalışma planları,

-Çalışma alanlarında oluşabilecek risklere karşı alınan önlemler,

tahliye ve kurtarma planları,

-Acil durum planları, tatbikat tutanakları,

-Varsa eğer iş makinelerini kullananların operatörlük belgeleri,

-İlkyardımcıların olup olmadığı, ilkyardım malzemelerinin olup olmadığı,

-Makinelerin periyodik kontrol belgeleri,

-Uyarı levhaları,

-Yangın söndürme cihazları ve yangında yapılması gerekenleri anlatan talimatların yazılı olduğu bir liste,

-İşyeri güvenliğini ve sağlığını içeren yönergeler,

-Kişisel koruyucuların kullanılıp kullanılmadığı,

-Çalışanların mesleki yeterliliklerinin olup olmadığı,

-Ortam ölçümleri.

GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİDİR

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusu oldukça önemlidir. Bu nedenle müfettişler bu konuya büyük önem göstererek teftişleri düzenli ve detaylı bir biçimde gerçekleştirir. Özellikle tehlikeli çalışmalar yapılan iş yerlerinde tüm iş verenler iş sağlığı ve güvenliğinde gerekli tüm önlemleri almak zorundadır.  Aksi bir durumda hem iş veren hem de iş yeri ceza alabilir. İş kanunlarına göre çalışanların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir.