iş sağlığı güvenliği terimleri ve açıklamaları

İSG terimleri  ve açıklamaları nelerdir ve  iş sağlığı güvenliği terimleri açıklamalarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Acil durum: Doğal afetler, dikkatsizlik ya da gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkan riskli durumları ifade etmek için kullanılır.

Acil durum planları: Acil durumlar ortaya çıktığı zaman yapılacak şeyleri ve alınacak önlemleri anlatan ve önceden hazırlanan planlar. Yasal bir yükümlülüktür.

Aşındırıcı madde: Çeşitli dokularla temas ettiği zaman onu aşındıran ve zarar veren maddeleri ifade eder.

A sınıfı yangın: Dokümanlar, plastik, odun ve kömür gibi katı maddelerden ortaya çıkan yangın çeşididir.

B sınıfı yangın: Benzin, alkol, asfalt, katran gibi sıvı maddelerden ötürü ortaya çıkan yangındır.

Büyük kaza: Kontrolsüz bir biçimde gerçekleşen ve işçileri de işvereni de olumsuz yönde etkileyen kazalardır.

C sınıfı yangın: LPG, metan, asit, hidrojen ve hava gazı gibi uçucu maddelerden ötürü ortaya çıkan yangın çeşidi.

Ceza: Suç işleyenlere kanunlar çerçevesinde verilen yaptırımlara denir.

Çalışma belgesi: İşverenin işçisine vermek zorunda olduğu ve işin tanımıyla süresini belirten belgedir.

Çok toksik madde: İnsanlarda kalıcı hasarlar oluşturan ve hatta ölümcül olabilen maddeler için yapılan uyarı.

D sınıfı yangınlar: Alüminyum, sodyum ve potasyum gibi maddelerden ötürü ortaya çıkan yangınlardır.

Fazla çalışma: Kanunlar çerçevesinde belirlenen haftalık 45 saati geçen çalışmayı ifade eder.

Genel sağlık sigortası: Kişilerin karşılaştığı sağlık problemleri ve riskleri için yapılan sigorta işlemleridir.

Güvenlik işaretleri: Çalışma ortamında bulunması zorunlu olan ve çalışanların riske girmemesini sağlayan uyarıcı levha ya da tabelalardır.

Hak: Çalışanların ya da işverenin hukuk çerçevesinde korunmasıdır.

İhmal: İşle alakalı gereken ilgi ve alakanın gösterilmemesidir. Bunun sonucunda olumsuzluklar ortaya çıkar.

iş sağlığı güvenliği terimleri nelerdir?

iş sağlığı güvenliği terimleri iş yeri güvenliği ile alakalı terimler

İş güvenliği: Çalışanların iş sırasında karşılaşabilecekleri çeşitli olumsuzluklara karşı korunmasıdır.

İş güvenliği uzmanı: Bakanlıkça belgelendirilmiş ve iş yerinin güvenliği ile ilgilenen uzmanlardır.

İş kazası: Çalışanların iş sırasında karşılaşabilecekleri kazalardır.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İş yerinde bulunan ve iş yerinin güvenliğini sağlayan uzman ekiptir.

Kıdem tazminatı: İşçinin iş sözleşmesine göre işi bittiği zaman işverenden alacağı maddi ödemedir. Bu bir haktır.

Meslek hastalığı: Çalışanın mesleğine bağlı olarak karşılaştığı hastalık durumudur.

Uyarı işareti: Tehlikeli durumları ya da noktaları belli etmeye yarar.

Zararlı madde: Solunduğunda ya da dokunulduğunda kalıcı hasarlar verebilen tehlikeli maddelerdir.