iş sağlığı güvenliğinde elle kaldırma taşımaiş sağlığı güvenliğinde elle kaldırma taşıma yönetmeliği nedir? Doğru hareketler nelerdir?

iş sağlığı güvenliğinde elle kaldırma taşıma işi esnasında meydana gelebilecek sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve çalışanların bu kapsamda korunması yönetmelikte belirtilmiştir. İş sağlığı güvenliğinde elle kaldırma taşıma işi, bir veya birden fazla işçinin bir yükü kaldırması, itmesi, taşıması ve bir yerden indirmesi gibi işlerin bütününü olarak kabul edilir. İlgili yönetmelikte özellikle elle taşıma sırasında ağır kaldırma ve taşımadan kaynaklı el, bel, boyun ve sırt incinme ve yaralanmalarının önüne geçebilmek amacı ile yapılması gerekenler asgari olarak anlatılmıştır. Bu bağlamda işverenin yükümlülükleri olduğu gibi işçinin de elle taşıma ve kaldırma sırasında sağlığını riske atmamak adına gerekli önlemleri alması gereklidir. Öncelikli olarak yükün gerekli araçlar, uygun mekanik sistemler ile taşınmasıdır. Bazı durumlarda iş elle taşımayı gerektirecek nitelikte olabilmektedir bu durumda, elle kaldırma esnasında doğabilecek sorunlara karşı gerekli önlemler alınmalı ve işin sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılıp yapılmadığı bilinmelidir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında elle kaldırma ve taşıma ilgili yönetmeliğe göre;

  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, taşımayı sağlayacak kişi ve kişilerin periyodik sağlık taramasının yapılmış olması işe uygun olup olmadığı tespit edilmesi gereklidir.
  • Elle kaldırma ve taşıma yapacak kişilerin ilgili sağlık eğitimlerini almış ve bu konuda gerekli bilgilendirilmelerinin yapılmış olması sağlanmalıdır.
  • Yine ayrıca taşıma sağlayacak kişilere yükün mahiyeti, ağırlığı gibi yük ile alakalı bilgilendirmelerin yapılmış olması gereklidir.
  • Yine çalışma ortamının özelliği, önceden tespit edilmeli ve ortamda kolay bir şekilde yükün taşınıp taşınamayacağına karar verilmeli ve sonucunda yük taşınmalıdır.
  • İşin gereksinimleri kapsamında gerekli dinlenme ve taşıma süresinin ve mesafenin durumu da göz önünde tutulmalıdır.
  • Taşıyacak işçinin uygun kıyafet ve gerekli tamamlayıcı kıyafetlerinin giyip giymediği kontrol edilmeli ve uygun kıyafetler giyilmelidir.

Tüm bu şartların sağlanabilmesi için Acar OSGB olarak deneyimli kadromuz ile gerekli eğitimler, gerekli yönetmelik ve bilgilendirmeler işverene ve işçiye yapılmakta çalışanın sağlığını riske atmayacak şartların sağlanmasında gerekli uygulamalın yapılması ve denetlenmesi sağlanmaktadır.