iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

Yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kökenine bakıldığı zaman ilk karşımıza çıkan işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılmamış veya yeteri düzeyde eğitime önem verilmediği görülmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadele de yapılması gereken en önemli nokta tabi ki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara gerektiği şekilde verilmesidir.  Şüphesiz ki, eğitimler ile beraber iş güvenliği bilincinin işyerlerinde yerleşmesi sağlanmış olacaktır. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, sürekli değişen üretim teknolojilerinin ve bilgi teknolojilerinin iş güvenliği risklerinin belirlenmesinde verilmesi de çağın gerektirdiği yeniliklerdendir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işverenlerin genel yükümlülükleri başlığı altında şunlar bulunur. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemine ve gerekliliğine vurgu yaparak işverene bu anlamda sorumluluklar getirmiştir. Bu kanun ile beraber işveren çalışanlarına iş sağlığı e güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve vermekle sorumlu tutulmuştur. Yine işveren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile beraber hazırlamış oldukları yıllık çalışma planı içerisinde iş güvenliği eğitim takvimi belirlemek ve içeriği oluşturmada da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine gerekirse yardımcı olmak durumundadır.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sıklığı

Birçok araştırma göstermektedir ki, iş güvenliği eğitimlerinde yapılan bazı büyük yanlışlıklar vardır. Örneğin, eğitim süresinin kısa olması ya da eğitimin uzun bir zamana yayılmış olmasıdır. Ayrıca, ilk işe başlayan bir işçiye işe başlamadan önce bilgilendirme eğitimleri verilmelidir. İşyerinde oluşabilecek kaza ve riskler ve alınacak tedbirler detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. İşyeri personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belli periyotlar halinde verilmeli, duruma göre bireysel ya da gruplar halinde olmalıdır. Ayrıca verilen eğitimler teorik ve pratik şeklinde uygulanmalıdır. Eğitime katılacak kişiler için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin sorumlulukları arasında tutulmuştur. Eğitimler teknoloji kullanılarak, video, slâyt, animasyon gibi görsel öğeler ile desteklenmelidir. Eğitime katılanların ilgisini çekme hedeflenmelidir. Eğitim programının sonunda katılımcılara adlarına düzenlenmiş Eğitim belgesi verilir. Eğitimin kısa tanımının bulunduğu ve işyerinin unvan ve kaşesinin yer aldığı eğitim belgeleri düzenlenmesi de işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır.