iş sağlığı ve güvenliği fiziksel etmenler

İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği fiziksel etmenler olarak belirtilen şeyler, çalışanların sağlığını etkileyebilecek olan tüm fiziksel durumlardır. Gürültü, hava kirliliği ve hijyen gibi konular fiziksel etmenler arasına girmektedir.

Çalışanların işlerini icra ettiği ortamlardaki hava sıcaklığı, hava kirliliği, nem, gürültü durumu, titreşim, aydınlatma ve basınç gibi durumlar, kontrol edilmemesi durumunda sağlığı tehdit edebilmektedir. Firmaların çalışanların sağlığını ve can güvenliğini koruması için, denetimleri sık sık yapması gerekmektedir.

iş sağlığı ve güvenliği fiziksel etmenler

iş sağlığı güvenliği fiziksel etmenler nelerdir inceleyecek olursak şu şekilde kategorilendirebiliriz:

Gürültü:

Çağımızın en önemli sorunlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Endüstriyelleşme ile birlikte ortaya çıkan bu çevre sorunu, önlem alınmadığı takdirde hem çalışanlara hem de çevrede bulunan insanlara zarar verebilmektedir. Endüstriyel gürültü olarak nitelendirebileceğimiz bu kavram çalışanlarda hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda birçok olumsuz etki oluşturabilmektedir. Bu nedenle iş verenler mutlak surette bu etmen konusunda gerekli önlemleri almalıdır. Gürültüyü oluşturan kavramlar ise şu şekildedir: “Frekans, ses, ses basıncı ve ses dalgası.” Gürültü duyma yetisinde büyük hasarlar oluşturabilir bu nedenle dikkat etmekte fayda vardır.

Aydınlatma:

Görme duyusu, çalışanların en önemli ama nedense en çok ihmal edilen sağlık durumlarından birisidir. Aydınlatma kavramı, iş yerlerinde mümkün mertebe çalışanların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde olmalıdır. Çalışanlar uygun aydınlatma ortamlarında hem daha verimli olabilmekte, hem doğacak tehlikeleri de savuşturabilmektedir. Fakat yeterli aydınlatmanın olmadığı bölümlerde kullanılan aletler tehlikeliyse, ciddi sıkıntılar da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle iş veren aydınlatma konusunda da gerekli denetimleri yapmalı ve işçisinin sağlığını güvence altına almalıdır.

Sıcaklık:

İşçinin sağlığını ve konforunu etkileyen en önemli şeylerden bir diğeri de sıcaklık durumudur. Düşük ya da yüksek sıcaklıklar, işçilerin sağlık problemleri ile mücadele etmesine neden olabilmekte, verimi de oldukça düşürmektedir. Her iki durumda da çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu nedenle iş veren iş yerinin sıcaklığı konusunda da gerekli düzenlemeleri yapmakla mükelleftir.

Radyasyon:

Radyasyon, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabilmektedir. Bu nedenle iş yerlerindeki radyasyon seviyesinin sağlığa zararlı olmayacak seviyede tutulması gerekmektedir. Çünkü bu tehlike ileride insan vücudunda geri dönüşü olmayan zararlar ortaya çıkarabilmektedir.