Güvenle büyü türkiye sloganıyla yola çıkan ACAR OSGB iş sağlığı ve güvenliği firması olarak bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliği nedir, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin politikası ve iş güvenliği yükümlülükleri neler onlardan bahsedeceğiz.

iş sağlığı ve güvenliği nedir

Çalışanların; Bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, Çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, Çalışma esnasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, Fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun işe yerleştirmek ve bu durumları sürdürmektir.

osgb nedir – osgb açılımı nedir – osgb ne iş yapar

osgb açılımı: Ortak sağlık ve güvenlik birimi adı verilen ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kasım 2010 senesinde resmi gazete de yayımladığı iş sağlığı ve güvenliği tebliğine göre, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren tüm kuruluşlara kısaca OSGB denilmektedir.  Yayımlanan yönetmelikte belirlendiği şekilde işyerlerine işyeri hekimi / doktoru tahsis etmek, periyodik sağlık taraması yapmak, mobil sağlık hizmeti sunmak, iş güvenliği kapsamında ise acil durum eylem planı hazırlamak, işyeri risk değerlendirmesi çıkarmak, iş yerinde yangın tatbikatı ve eğitimi yapmak ve işyerine iş güvenliği uzmanı tahsis etmek OSGB lerin başlıca görevleri arasındadır. istanbul osgb listesinde yer alan acar osgb

6331 iş güvenliği yasası – iş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir

6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 6331 isg kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu kanunun amacı;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak,
  • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
  • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,
  • Üretimin devamlılığını sağlamak, Dolaylı olarak verimliliği artırmak olarak sıralanabilir.

İşin insana, insanın kendi işine uyumunu sağlamaktır. Kişinin işiyle uyumlu olmaması
halinde :

  • Verimliliğin azalmasına,
  • Çalışanların sağlığının bozulmasına,
  • Üretimin zamanında ihtiyaç sahibine ulaşmamasına,
  • Çalışma ortamındaki uyumun bozulmasına neden olur.

iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri – iş güvenliği eğitim yükümlülükleri

İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
• İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
• Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.