İşverenlere iş güvenliği eğitimleri kapsamı, sorumlulukları, önemi

   İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işverenlere ve işveren vekillerine iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri alabilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda 10’dan az işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde gerekli şartları sağlamaları durumunda işveren veya işveren vekilleri iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin yürütülmesini sağlayabilmektedirler. Yönetmelik 2012 tarihinde yayınlanmış ve 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunun 6. Maddesini kapsamaktadır. 10’dan az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri dışarıdan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alabilecekleri gibi, gerekli şartları sağlamaları durumunda iş güvenliği uzmanının ve iş yeri hekiminin yaptıkları görevleri 7. Ve 8. Maddeler hariç olmak kaydı ile yürütebilmektedirler. İşe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri hariç diğer iş güvenliği hizmetlerini sağlayabileceklerdir. Bu sayede işverenlerin,  iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunlulukları ortadan kalkmış olacaktır.

iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri

iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri kimler tarafından verilir?

iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri işveren ve işveren vekillerine açık öğretim kurumları verecektir. Her ilde bulunabilen ve uzaktan eğitim programı veren açık öğretim kurumları düzenli aralıklarla işverenlere iş güvenliği eğitimleri, sertifika programlarını ve ilgili sınavları farklı periyotlar halinde vermekte ve eğitimlerin sonucunda katılımcı işverenlere iş güvenliği eğitim sertifikası vermektedir.

Eğitimler bakanlık ile protokol yapmış üniversitelerin belirledikleri derslerde onay verildiği şekilde başlamaktadır. İşverenler veya işveren vekilleri bağlı bulundukları ilde bulunan açık öğretim bürolarına başvurularını yapabilmektedir. 18 yaşını doldurmuş herkes sertifika programına başvuru yapmayı hak kazanmış sayılmaktadır. 2017 yılı dâhilinde kayıt ücreti 250tl olarak belirlenmiştir. Kayıt yaptıran kişiler, sertifika programı kapsamında hazırlanmış olan kitapları ücretsiz alabileceklerdir. Ayrıca internet ortamından konu anlatımlarını takip edebilecekleri kullanıcı adı ve şifreyi temin edebileceklerdir. Tek oturumda yapılacak sınavda 50 puan ve üzeri alan işveren veya işveren vekilleri iş güvenliği sertifikası almayı hak kazanmış olacaktır. Sertifika sahibi işveren ve işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden parola ve şifre ile girebilecek ve bu sistem üzerinden işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği işlerini yürütebileceklerdir. Böylece işverenler ve vekilleri aldıkları eğitimler ve sertifika sonucunda işçilere İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin yaptıkları ve verdikleri hizmetleri sunabilecektir.