iş teftiş kurulu başkanlığı (İTK)’nın Görevleri

Çalışma Bakanlığı bünyesinde yer alan iş teftiş kurulu başkanlığı, iş hayatı ve iş yerleri üzerine denetim sağlayan bir kurumdur. Bu kurumun bünyesinde yer alan müfettişler, iş yerlerinin fiziksel ve hukuki denetimlerini yapmaktadır. Bu sayede iş yerlerinde yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinin de önüne geçilmesi gerekmektedir.

iş teftiş kurulu başkanlığı (İTK) bünyesinde çalışan müfettişler, iş hayatı üzerine olan tüm denetlemelerini İş Kanunu çerçevesine yapmaktadır. Peki nedir iş teftiş kurulu başkanlığı ’nın görevleri?

 • Çalışma hayatı ile alakalı tüm mevzuatlara göre denetim ve teftiş yapar. Program dışı inceleme, soruşturma ve teftişler de buna dahildir.
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’na göre iş yerlerindeki tüm incelemeleri yapar. Çalışanları ve çalışma şartlarını kontrol eder.
 • İş Teftiş Kurulu Başkanlığının bir diğer önemli görevi ise kayıt dışı istihdamla mücadele etmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için sektörel analizleri yapar, denetimleri yürütür. Bunun yanı sıra kayıt dışı çalışanlarla alakalı olarak tedbir alır ve bunları önerir. Kayıt dışı çalışan tespitinde bulunursa da ilgili kurumlara bilgi verir.
 • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerin teftişi ile alakalı olarak da teftiş yapar. Müfettişlerin işlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetler.
 • Bakanlığa bağlı olan tüm teşkilatları ve ilgili kuruluşları denetim altına alır. Ön inceleme yapar.
 • Çalışma hayatı ile alakalı olan mevzuatlara göre incelemeleri denetler.
 • İş kazalarını, meslek hastalıklarını, çalışma ortamını, çalışma ilişkilerini, kayıt dışı istihdamı, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihlalleri ve riskleri denetler. Gerekirse yaptırım uygular.
 • Riskli sektörlerdeki denetimlere öncelik verir.
 • Çalışma şartlarına uyum sağlayabileceğini düşündüğü yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri mevzuata uydurmak için öneride bulunur.
 • Denetimlerin sonucu olarak iş gücünü ve sektörleri geliştirecek tavsiyeler ve tekliflerde bulunur.
 • Uluslararası tüm sözleşmelere dayalı olarak iş yerlerindeki tüm uygulamaları izler, inceler ve denetler.
 • Denetim sonuçlarına dair verileri hazırlar, istatistikler oluşturur.
 • Bakanlığın amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için teklifler hazırlar ve ilgili Bakana sunar.
 • İş gücü piyasasını geliştirecek adımlar atar. Buna göre önerilerde ve tekliflerde bulunmak üzere raporlar hazırlar.

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş teftiş kurulu 

 • iş teftiş kurulu görevleri
 • iş teftiş kurulu şikayet
 • iş teftiş kurulu başkanlığı şikayet
 • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş teftiş kurulu şikayet
 • iş teftiş memurlar
 • çalışma bakanlığı müfettişleri ne iş yapar
 • iş teftiş grup başkanlığı şikayet
 • iş müfettiş yardımcılığı
 • meslek hastalıkları örnekleri
 • meslek hastalıkları hastanesi maltepe
 • meslek hastalıkları listesi
 • meslek hastalıkları hastaneleri
 • meslek hastalıkları nedenleri
 • meslek hastalıkları türleri
 • meslek hastalıkları pdf
 • meslek hastalıkları slayt