İşyeri Temizliği, Hijyen ve İşyerinde Sağlığa Uygunluk

İnsan sağlığının ön planda olduğu işyerlerinde insan bedeninin teması ile yapılan işlerde, gıda üretimi yapan firmalarda, insanların tüketim yapacağı su, mineralli içecekler üreten işyerlerinde, insanlara hizmet veren otel, motel, hamam, sauna, kuaför ve buna benzer işyerlerinde çalışan personellerin hijyen eğitiminin, sağlık programlarının sağlanmasında, iş yeri sahibi, çalışan personel ve buna bağlı işleten kişilerin sorumluluklarının, eğitimlerinin ve gerekli şartların sağlanmasında işyerinin ve işverenin sorumlulukları mevcuttur. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yeri temizliği ve hijyen sağlamak ilgili yönetmelik kapsamında açıkça belirtilmiştir. Ayrıca kansorejen ve mutajen maddeler ile çalışmalarda işyerinin hijyen ve temizliğinin sağlanması da yine yönetmelik kapsamındadır. İşyeri temizliği, kişisel hijyen ve işyeri hijyeni olarak iki gruba ayrılmaktadır. İş yeri hijyeni, çalışma ortamı ve çalışma koşullarının yol açabileceği fiziki ve olumsuz koşulların çalışan personel ve hizmet alanlar açısından uygun şartların hazırlanması ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda OSGB lerin üstlendiği ve işyerine bu konuda gerekli eğitim ve önlemlerin verilmesi sağlanır.

iş yeri temizliği ve hijyen

Bir işyerinde temizlik ve düzenin sağlanması, o iş yeri için hem çalışan personel üzerinde hem de iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından olumlu etkiler göstermektedir.  Acar OSGB tarafından gerekli periyodik sağlık taramasının yapılması,  çıkabilecek sağlık sorunlarının önüne geçecek ve iş sağlığı konusunda işyerine katkıları olacaktır. Yine işyerinde hijyen ortamının oluşması için, yapılacak olan eğitimler, bilgilendirmeler ve risk teşkil edebilecek unsurların belirlenmesi, kontrol altına alınması iş yeri temizliği ve hijyen açısından önemli bir unsurdur. Bu bağlamda işyeri hekimi – doktoru ve iş güvenliği uzmanı tarafından bu süreç yürütülmektedir.

iş yeri temizliği ve hijyen , iş yeri hijyeni programı dahilinde,

  • Sağlık hijyeninin belirlenmesi,
  • Sağlığa karşı oluşabilecek tehditlerin değerlendirilmesi,
  • Çıkabilecek tehlikelerin kontrol altına alınması,
  • Gerekli kayıtların tutulması,
  • İşyeri hijyen ve temizliği konusunda çalışan personele gerekli eğitimlerin verilmesi,
  • Periyodik olarak temizliği gözden geçirilmesi,
  • Gerekli ölçümlerin yapılmasıdır.

Ayrıca gerekli görülen işyerlerinde böcek ve haşerelere karşı ilaçlama gibi gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. İşyerinin havalandırmasının gerekli şekilde yapılması da alınabilecek temizlik ve hijyen konusunda tedbirlerdendir.